arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskarstuderande

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 november

 • Sök jobbet senast

  13 december

Om jobbet

Kliniska vetenskaper
Institutionen för kliniska vetenskaper ansvarar för grundutbildning, forskning och forskarutbildning inom anestesiologi, bilddiagnostik, djuromvårdnad, epidemiologi, försöksdjursvetenskap, kirurgi, klinisk kemi, medicin och reproduktion. Inom samtliga ämnen spänner vår verksamhet över alla djurslag.

En forskarstuderande till en 2-årig licentiatutbildning, i forskarutbildningsämnet Veterinärmedicinsk Vetenskap med inriktning Grismedicin
Herd health management in Ugandan small-scale pig farming.

Innehållsbeskrivning:

Grisuppfödning har stor betydelse för det småskaliga jordbruket i Uganda. Uppfödningen sker lokalt med begränsade resurser, med rådgivning från regional hälsopersonal. Kunskapen om sjukdomar är begränsad och handel och transport av djur inom landet är i stort okontrollerad. Förebyggande hälsovård saknas. Forskningen har vanligen fokuserat på enskilda sjukdomar som t.ex. afrikansk svinpest. En fördjupad kartläggning av hälsoläget, liksom rutiner för handel med djur, betäckning, smittskydd, hälsokontroll med mera, har gjorts i 20 småskaliga grisbesättningar i Lira, Uganda. Projektet syftar till att, baserat på ovanstående kartläggning, via riktad rådgivning och åtgärder förbättra hälsoläget och utvärdera effekterna av detta. Projektet innebär återkommande hälsobesök, inklusive obduktioner och provtagningar, i besättningarna.

Sektionen för Gris- och Fjäderfäsjukdomar vid KV har sedan länge bedrivit forskning och undervisning inom besättningshälsovård med fokus på bakteriella infektioner hos gris. Vi har ett väl etablerat samarbete med discipliner inom veterinär- och husdjursvetenskap liksom ett kontaktnät med forskare verksamma i Uganda. Projektet ingår som en del i det större internationella forskningsprogrammet Livestock CRP (https://livestock.cgiar.org).

Vi söker nu en person som är intresserad av att arbeta med ovanstående problematik inom ramen för en licentiat-utbildning. Projektet inkluderar två års heltidsstudier och skall leda till licentiatexamen. Fokus ligger på disciplinerna klinik, klinisk epidemiologi och patologi men inkluderar även i viss mån molekylärbiologi, parasitologi och bakteriologi. Projektet är tänkt att genomföras i samarbete med veterinärer verksamma i Uganda. Tjänstgöringsorter är Uppsala och Kampala, Uganda.

Kvalifikationer:

Den sökande skall ha svensk veterinärlegitimation och ha goda kunskaper i engelska och svenska. Klinisk eller annan praktisk erfarenhet från djurslaget gris är meriterande men inte ett krav. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. God förmåga att ta egna initiativ, att arbeta självständigt likväl som i samarbete över kulturella gränser med andra är viktigt, liksom en hög motivation och entusiasm för projektet. Projektet kommer att starta under våren 2020. Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan som inkluderar styrkt meritförteckning; examensarbete från veterinärprogram eller andra skriftliga arbeten; personliga referenser; samt en intervju där stor vikt kommer att fästas vid personliga egenskaper.

Placering:           
Uppsala och Kampala, Uganda.

Försörjningsform:

Anställning som forskarstuderande i 2 år med eventuell förlängning. Huvudhandledare för projektet kommer att vara professor Magdalena Jacobson. Biträdande handledare finns lokalt i Uganda.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-12-13.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.