arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskarstudent - Jordbruksvetenskap med inriktning mot växtodling

 • Ort

  Lomma

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 augusti

 • Sök jobbet senast

  3 september

Om jobbet

Institutionen för växtförädling
Institutionen för växtförädling bedriver forskning, utbildning och innovationsarbete av strategisk betydelse för samhällets långsiktiga försörjning av livsmedel, industriell råvara och energi, och för att möta ett ökande behov av råvara och samtidigt göra växtproduktionen alltmer miljövänlig och energisnål. Institutionen har verksamhet dels vid SLUs campus Alnarp, utanför Malmö och dels vid SLUs egendom Balsgård, utanför Kristianstad. Som en integrerad del av verksamheten, bedriver också institutionen växtförädlingsprogram kring äpple, svarta vinbär och havtorn samt i potatis.

Resistens mot rost i vete

Innehållsbeskrivning:
Utvecklingen av nya raser av svart- och gulrost hotar den globala veteproduktionen. Vårt övergripande mål är att identifiera, bestämma, karakterisera och överföra nya resistensgener mot svart- och gulrost till moderna brödvetesorter för att bidra till en hållbar resistens. På SLU har vi en samling vetelinjer med främmande kromosomfragment från Secale cereale, Leymus mollis, Leymus racemosus och Thinopyrum junceiforme. För närvarande arbetar vi med att överföra svartrostresistensgenen Sr59 till moderna vetesorter och planerar att undersöka om detta 2RL kromosomfragment är förknippat med några skadliga effekter på egenskaper som agronomiska egenskaper, utbyte och spannmålskvalitet. Det här utlysta licentiatprojektet syftar till att fältscreening för svartrost, för att undersöka agronomiska egenskaper, urval med genotyp-sekvensering, coleoptil färg samt rotlängd, förmåga till ogräskonkurrens, proteininnehåll och andra kvalitetsegenskaper. Institutionen för växtuppfödning letar efter en licentiatstudent som kan bidra till undersökningarna av de agronomiska egenskaperna, fältscreening rotegenskaper, ogräskonkurrens och analys av slutanvändning inom detta VR-finansierade projekt.

Kvalifikationer:

Vi söker en mycket motiverad kandidat som har en mastersutbildning inom jordbruksområdet, biologi, biokemi, växtförädling eller likartad utbildning, företrädesvis med resistens/spannmål/växtförädling inom utbildningen. Kandidaterna bör ha en god förståelse för jordbruk, biologi och/eller växtodling. Kandidaten ska kunna arbeta självständigt och ha god samarbetsförmåga och ha god kommunikationsförmåga, inklusive förmågan att kommunicera väl både muntligt och skriftligt på engelska.

Placering:           
Alnarp

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (2 års utbildning)

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2019-09-03.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Eva Johansson, Professor

040-41 55 62

fornamn.efternamn@slu.se


Mahbubjon Rahmatov, Forskare

makhbubdzhon.rahmatov@slu.se