arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare/utredare, en eller två, visstid 2 år

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 maj

 • Sök jobbet senast

  8 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomihögskolan är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA and AACSB. Endast strax över 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda Triple Crown.

Ekonomisk-historiska institutionen utlyser anställning som forskare/utredare för en eller två personer, heltid, 24 månader.

Lägre tjänstgöringsgrad, till exempel 50 procent, kan diskuteras om intresse finns.

Ämnesområde


Arbetet rör sig i gränslandet mellan ekonomisk historia, internationella relationer, statsvetenskap och forskningspolitik.

Arbetsuppgifter


Forskaren/utredaren skall jobba med ett tre-årigt projekt om internationalisering av forskning och geopolitik. Projektet, som leds av Sylvia Schwaag Serger, avser studera utvecklingen av det internationella vetenskapliga samarbetet mot bakgrund av förändringar i den internationella regelbaserade världsordningen, konvergerande (eller divergerande?) global forskningsetik och normer, och alltmer angelägna gemensamma samhällsutmaningar som kräver internationell samordning och samarbete inom forskning, utveckling och regelverk. Förutom vetenskapliga artiklar har vi för avsikt att utveckla kurser och utbildningsmoduler för såväl studenter, forskare, offentlig sektor och näringslivet. Forskaren/utredaren kommer att medverka i utformning och utförande av innovativ och policy-relevant forskning och analys av hög kvalité av intresse för utrikes-, närings- och forsknings- och innovationspolitiken. Det är ett ypperligt tillfälle för dig som är intresserad av att jobba med policy-relevant forskning kring ett ämne av hög relevans för akademi, näringsliv och politik i en internationellt ledande, internationell akademisk miljö.

Kvalifikationer


Den (eller de) vi söker efter är en utmärkt utredare med forsknings- och kommunikationsförmåga som på begränsad tid kan författa sig inom ovan angivna ämnen.

Följande är krav för anställningen:


- Universitetsexamen (doktorsexamen eller motsvarande) i ett relevant ämne
- Mycket goda kunskaper gällande forskningsdesign, begrepp, utförande och metoder.
- Erfarenhet av både att genomföra forskningsinriktade analyser och på begränsad tid sammanställa existerande forskning i framställningar vilka lämpar sig väl för beslutsfattare och praktiker.
- Förmåga och flexibilitet att arbeta proaktivt och flexibelt med flera projekt samtidigt, i en team-baserad miljö med högt arbetstempo.
- Förmåga och intresse att snabbt sätta sig in i nya kontext (ämne, arbetssätt, nätverk)
- Mycket god förmåga att samarbeta väl med personer från alla bakgrunder.

Följande är också meriterande:


- Erfarenhet från att jobba med policyrelevant arbete (t.ex. på departement / myndighet, en internationell/nationell/regional organisation, näringsliv eller tankesmedja med utvecklings- eller forskningsinriktning)
- Erfarenhet av att skriva välformulerade, tydliga och övertygande forskningsalster, policy briefs, landanalyser, och liknande produkter riktade till beslutsfattare och praktiker.
- Erfarenhet av att handlägga externfinansierade projekt, kontraktsskrivande samt finansiellt ansvar och redovisning, liksom att söka extern finansiering.
- Internationell erfarenhet
- Kunskaper om forskningssystem i olika regioner (t.ex. Asien, Europa, Latinamerika)
- Kunskaper i andra språk än engelska (t.ex. kinesiska)
- Erfarenhet/kompetens att göra bibliometriska analyser eller kvantitativa textanalyser
- Personliga egenskaper och förmåga att samarbeta i ett team är mycket viktigt.

Vi gör en samlad bedömning av sökandes samtliga meriter och kommer välja en som kompletterar existerande team på bästa möjliga sätt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Anställning


Anställningen är visstid 24 månader med placering vid ekonomisk-historiska institutionen, 100% men lägre tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Tillträde snarast, dock senast vintern 2022/2023.

Ansökan


Ansökan ska innehålla:

1.    Följebrev
2.    CV och lista över utvalda publikationer och andra relevanta bidrag/bedrifter
3.    Ett utvalt papper (working paper eller publikation, som länk eller PDF)
4.    Examensbevis, etc.

Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två personer som kan ge referenser, men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i ansökningens. Ange också dina preferenser eller villkor vad gäller anställningens omfattning 50–100 procent

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast enligt överenskommelse Visstidsanställning till