arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare

 • Yrkesroll

  Ärftlighetsforskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 september

 • Sök jobbet senast

  14 oktober

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Härmed utlyses en tjänst som forskare i Bevarandegenomik till programmet för Zooekologi.

Institutionen för ekologi och genetik är en internationell miljö med drygt 200 medarbetare. Vid institutionen bedrivs forskning och undervisning i skärningspunkten mellan ekologi, evolution och genomik. Se vidare http://www.ieg.uu.se.

Projektbeskrivning: Syftet med projektet är att undersöka i vilken utsträckning tre riparter, fjällripa (Lagopus muta), dalripa (L. lagopus lagopus) och dess underart moripa (L. l. scotica) har påverkats av klimatförändringar på genomisk nivå och förutsäga de lokala populationernas framtid under scenarior från globala klimatförändringsmodeller. De här arterna är sedentära, dvs. de har inga storskaliga säsongsmässiga flyttningar, är därför idealiska att studera i sammanhnaget eftersom de är fågelarter anpassade till arktiska och subarktiska miljöer. Sådana miljöer har påverkats mest av den globala klimatförändringen och påverkan förväntas bli störst även i framtiden. Dessutom uppvisar de skillnader i specialisering för att klara av extrema arktiska miljöer. Fjällripan har en cirkumpolär utbredning vid extrema nordliga breddgrader eller höga höjder i bergsområden, medan dal/moripa finns i mer subarktiska miljöer. Båda arterna återfinns i samma taxonomiska familj (Phasianidae) som den den viktigaste genomodellfågelarten: kyckling / djungelhöna (Gallus gallus). Eftersom kromosomstruktur är bevarad hos olika fåglar, är kromosomstrukturen liknande. Vi kan därför utnyttja kycklingens omfattande genomiska resurser för att dra slutsatser och identifiera de gener som är involverade i genomisk anpassning hos dessa närbesläktade rip-arter. Dessutom möjliggör arternas kontrasterande livsmiljökrav och dokumenterade genetisk struktur en allmän inblick i hur arter kan klara global uppvärmning i Arktis. Projektet omfattar även genomiska analyser av amfibiepopulationer.

Arbetsuppgifter: Sammanställning och insamlande av vävnadsprover. Extraktion av DNA från diverse vävnader. Upprättande av DNA-bibliotek. Kontakter med SciLife Lab för olika sekvenseringsstrategier. Bioinformatiska analyser.

Kvalifikationskrav: Doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom zooekologi. Vid urval bland behöriga sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Vid bedömning av vetenskapliga meriter kommer speciellt erfarenhet av att utföra bioinformatiska analyser och att tolka resultaten ur ett ekologiskt perspektiv att vägas högt. Kandidaten ska ha mycket bra förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska, i såväl tal som i skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så som förmåga att arbeta självständigt och att arbeta noggrant och strukturerat.

Meriterande: Erfarenhet av genomiska analyser av skogshöns och amfibier.

Anställningen: Anställningen är en tidsbegränsad anställning t.o.m. 2021-03-31 på heltid.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan: Ansökan ska innehålla 1) ett brev som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och varför du vill ha tjänsten, 2) en kort beskrivning av din utbildning, och 3) ditt CV.

Uppsala universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Professor Jacob Höglund, jacob.hoglund@ebc.uu.se, +46 18 471 26 71.

Välkommen med din ansökan senast 2019-10-14, UFV-PA 2019/3072.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.