arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare till tjänst som förste intendent i isotopgeokemi med laboratoriean

 • Yrkesroll

  Geolog

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 oktober

 • Sök jobbet senast

  19 november

Om jobbet

Enheten för geovetenskap vid Naturhistoriska riksmuseet söker en forskare med ett självständigt forskningsprogram inom ämnet isotopgeokemi till en tjänst som innefattar huvudansvar för laboratoriet Vegacenter, med inriktning på LA-ICPMS-teknik. Vegacenter utgör tillsammans med jonmikrosond-laboratoriet NordSIMS en nationell forskningsinfrastruktur.

Naturhistoriska riksmuseet har en stor och aktiv forskningsavdelning, som inkluderar moderna laboratorier och avancerad utrustning för isotop- och kemisk analys vid enheten för geovetenskap (http://www.nrm.se/en/forskningochsamlingar/geovetenskap.9000582.html). Enheten förvaltar även en av de största mineralsamlingarna i Europa.

ARBETSUPPGIFTER

Huvudansvar för driften av Vegacenter, med masspektrometrar av typen MC-ICPMS, HR-ICPMS, två laserablationssystem och en gaskromatograf. I arbetsuppgifterna ingår ansvar för den dagliga driften, metodutveckling, budgetarbete och ledning av laboratoriets personal. Ytterligare uppgifter är att bygga upp och underhålla goda kontakter med användare och instrumentleverantörer, rapportera till laboratoriets styrkommitté och att säkerställa fortsatt forskningsstöd.

I arbetsuppgifterna ingår även att utföra egen forskning inom det isotopgeokemiska området, söka och erhålla extern finansiering, presentera resultat vid internationella konferenser och publicera i ledande tidskrifter. Ytterligare uppgifter är att rekrytera och handleda doktorander, ta emot gästforskare, genomföra publika aktiviteter och att delta i det strategiska arbetet och ledningen av enheten.

KVALIFIKATIONER

Doktorsexamen inom geovetenskap eller angränsande område, samt omfattande erfarenhet av driftledning av MC-ICPMS-laboratorium inkluderande laserablationsteknik krävs. Erfarenhet av utveckling av ICP-MS-metodik, högrena laboratorier, TIMS eller GC, och att söka och erhålla stöd för forskningslaboratorier är meriterande.

Sökanden bör ha en betydande vetenskaplig produktion publicerad i internationella tidskrifter och en dokumenterad skicklighet i att söka externa forskningsbidrag. Erfarenhet av att handleda doktorander och postdoktorer, undervisning och utåtriktade aktiviteter är meriterande. God social kompetens och goda kunskaper i engelska krävs.

Viktiga personliga egenskaper är att vara strukturerad och resultatinriktad. Sökanden ska också ha utmärkt samarbetsförmåga, vara ansvarstagande och stresstålig.

ÖVRIGT

Ansökningshandlingar (på engelska) ska bestå av ett pdf-dokument och innehålla:
 • Följebrev
 • CV/meritförteckning
 • Publikationslista
 • Redogörelse för erfarenhet av ledning av forskningslaboratorium
 • Redogörelse för aktuell forskning och idéer för framtida forskningsaktiviteter
 • Kontaktuppgifter till minst tre referenspersoner
 • Övriga handlingar eller uppgifter som sökanden anser vara av betydelse
Naturhistoriska riksmuseet har möjlighet att efter ansökan och prövning befordra anställda till professorer. Vi eftersträvar att vara en jämställd arbetsplats med etnisk och kulturell mångfald.