arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare till Centrum för miljö- och klimatforskning

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 november

 • Sök jobbet senast

  18 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Tjänsten omfattar medverkan i två specifika projekt vid CEC, Lunds Universitet.

Inom samverkansinitiativet LU Land – Markanvändning för en hållbar framtid, som drivs av CEC, pågår en process för att identifiera viktiga utmaningar relaterat till hållbar markanvändning. Sökande ska, tillsammans med huvudansvariga i projektet, verka drivande i processen med att identifiera deltagande aktörer, administrera och analysera inkommande handlingar. Sökanden förväntas även aktivt delta i planering och utförande av workshops och sammanfattning av resultat från den pågående processen, samt att medverka vid författande av en slutrapport och en vetenskaplig publikation. Dessa arbetsuppgifter utgör två tredjedelar av tjänstens omfattning.

CEC ska på uppdrag av Naturvårdsverket ta fram en kunskapssammanställning gällande grön infrastruktur, med fokus på biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Sökanden ska vara drivande i en litteraturöversyn och i sammanfattning av resultat i form av en populärvetenskaplig rapport. Sökanden kommer att arbeta tillsammans med andra forskare i en mindre grupp där samarbete är av stor vikt. Projektet utgör en tredjedel av tjänstens omfattning.

Krav


Sökanden ska:

- vara disputerad inom ämnesområde ekologi, miljövetenskap eller motsvarande ämne som säkerställer goda kunskaper om ekologiska teorier.
- ha god erfarenhet av arbete med grön infrastruktur och/eller motsvarande projekt gällande nyttjande av markresurser.
- ha god erfarenhet av kontakt med avnämare och systematiska/narrativa sammanställningar av vetenskaplig litteratur. Då samverkan med avnämare är av stor vikt i båda projekten, inte minst eftersom slutrapporterna ska författas på svenska, är det ett krav att sökanden behärskar det svenska språket flytande både muntligt och skriftligt.

Meriter


- Förmåga till samarbete både med andra forskare och med avnämare är av stor vikt, och tidigare dokumenterad erfarenhet av detta är starkt meriterande.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.