arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare plantetablering-kväveupptag

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 november

 • Sök jobbet senast

  7 december

Om jobbet

Institutionen för skogens ekologi och skötsel
En anställning som forskare ledigförklaras vid fakulteten för skogsvetenskap, institutionen för skogens ekologi och skötsel, Umeå. Institutionen består av ungefär 100 personer varav 11 är professorer. Vårt uppdrag är att verka för ökad förståelse av skogliga ekosystem och de processer som driver dessa, samt att vidareutveckla principerna för hur skogsekosystem bäst kan förvaltas. För mer information om institutionen se: http://www.slu.se/institutioner/skogens-ekologi-skotsel/

Arbetsuppgifter:

Forskning med inriktning mot ökad förståelse av faktorer som avgör skogsplantors etablering och tillväxt kopplat till plantors kväve- och vattenupptag. Arbete med fältförsök och labbstudier, analyser, bearbetning av data, publicering av resultat. Undervisning på grundläggande nivå och avancerad nivå inom ekofysiologi kopplat till skogsskötsel.

Kvalifikationer:

Den sökande skall ha avlagt doktorsexamen (Ph.D) inom biologi med anknytning till skog, och mer specifikt ekofysiologiska ämnesområden är meriterande. Den sökande skall ha erfarenhet från arbete med inmärkningsförsök med stabila isotoper av kväve och deuterium i fält samt och i studier under kontrollerade förhållanden. Förtur kommer att ges till kandidater som har erfarenhet från postdoktoranställning, vetenskaplig publicering och erfarenhet av att söka och erhålla extern finansiering för forskningsprojekt inom området

Sökande bör vara bekant med lämpliga statistiska analysprogram (t.ex. JMP, R, SAS) för datahantering. Erfarenhet av fotosyntes- eller markrespirationsmätningar med Li-Cor6400xt eller motsvarande är också meriterande.  

Stor vikt läggs vid dokumenterad förmåga att uttrycka sig i tal och skrift. Du pratar och skriver flytande engelska och har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper såsom förmåga att arbeta såväl i grupp med andra forskare som självständigt.  

Placering:

Umeå

Anställningsform:

Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.  

Omfattning:

100%

Tillträde:

Planerad start i början av Januari 2022 eller enligt överenskommelse

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-12-07

Att bifoga med ansökan: CV, lista över publikationer, examenensbevis,

samt namn och kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat