arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare inom studier av kärnvapenhotet

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 mars

 • Sök jobbet senast

  7 april

Om jobbet

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut, är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. FOI är en myndighet under Försvarsdepartementet och vi har till uppgift att bedriva forskning, metod- och teknikutveckling samt utredningsarbete för totalförsvaret och till stöd för nedrustning, icke-spridning och internationell säkerhet. Verksamheten bedrivs på uppdrag av i första hand Regeringskansliet, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). På FOI är vi cirka 950 anställda, varav drygt 770 arbetar direkt med forskning och utveckling. Våra kompetenser spänner över hela fältet från naturvetenskap och teknik till samhälls- och statsvetenskap.

Enheten för kärnvapenfrågor är en nationell resurs rörande kärnvapenfrågor ur ett tekniskt/naturvetenskapligt perspektiv. Vi utgör en expertresurs för Regeringskansliet, Försvarsmakten och andra myndigheter. Enhetens verksamhet bedrivs inom två huvudområden:

 

Studier av kärnvapenhotet , som omfattar bl.a. bedömningar av olika aktörers förmågor och intentioner att utveckla och använda kärnvapen. Vi verkar även som tekniskt expertstöd till Regeringskansliet och andra berörda myndigheter rörande nedrustnings- och ickespridningsfrågor.
Avtalsverifikation och detektion , som omfattar uppdragsstyrd forskning och utveckling i syfte att ta fram metoder för verifikation av befintliga och framtida avtal inom kärnvapenområdet. Vi utvecklar och arbetar med system för detektion av såväl radionuklider som seismo-akustiska signaler, och arbetet bedrivs i nära samarbete med andra länder och internationella organisationer. Vi driver också ett datacenter, ett nätverk av mätstationer, samt ingår i den nationella strålskyddsberedskapen.
 

Din profil


Du har en gedigen bakgrund inom fysik, matematik eller kemi och har sannolikt disputerat. Du har god analytisk förmåga och kan identifiera och förmedla relevant information rörande komplexa frågeställningar på ett pedagogiskt sätt. Du har förmågan att bryta ner en övergripande frågeställning till mer specifika uppskattningar och tekniska beräkningar och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Arbetet tar alltid sin utgångspunkt i tekniken men det är viktigt att du har en förmåga att anlägga ett säkerhetspolitiskt perspektiv på de tekniska kunskaperna. Därför är också egenskaper som integritet och gott omdöme mycket viktiga. Stor del av arbetet sker i samarbete med övriga medarbetare på enheten och på myndigheten men inom ramen för det driver du ofta med eget ansvar egna delar. Därför värdesätter vi förmåga att självständigt driva frågor såväl som god samarbetsförmåga för denna tjänst.

 

Vi erbjuder


På FOI drivs vi av att få bidra till samhällsnyttan genom att bedriva forskning inom försvar och säkerhet för våra uppdragsgivare. Här finns en inspirerande och kreativ miljö fylld av kompetens, nyfikenhet, mod och nytänkande. Hos oss ges du möjlighet till kontinuerlig personlig kompetensutveckling som anpassas så att både du som person och vi som organisation kan växa tillsammans.

FOI strävar efter mångfald där medarbetarnas bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personlighet berikar verksamheten. Vi arbetar medvetet för att vår arbetsplats ska ha en god arbetsmiljö och vara jämställd. Vi underlättar för våra medarbetare och chefer att kombinera arbetet med föräldraskap.

 

Har vi fångat ditt intresse?

Om du har frågor är du välkommen att ringa eller skriva till forskningsledare Mattias Waldenvik eller enhetschef Stefan Appelgren. Fackliga företrädare är Emellie Näslund Salomonsson (SACO) och Eva Larsson (OFR/S – ST vid FOI). Samtliga nås på telefon 08-555 030 00 .

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 19 § i säkerhetsskyddslagen. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast  2020-04-07 . Vi vill att du fyller i de utbildningar och erfarenheter som är relevanta för jobbet. I slutet av ansökningsformuläret kan du sedan bifoga ett komplett CV och ett personligt brev.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Fysiker

Lön

Enligt ök

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Tills vidare Tills vidare