arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare inom riktad proteomik

 • Yrkesroll

  Civilingenjör, forskning/utveckling, kemi

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 september

 • Sök jobbet senast

  26 september

Om jobbet

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Arbetsuppgifter


Gruppen inom Riktad proteomik vid Science for Life Laboratory i Stockholm arbetar med att kartlägga människokroppens protein som del i Proteinatlasprojektet vid KTH.

Fokus i forskargruppen ligger på att kvantifiera proteinnivåer i blodplasma. Detta sker med hjälp av ett etablerat arbetsflöde som inkluderar proteinproduktion för stabil isotopinmärkning som därefter används som intern standard i samband med att det tillsätts direkt till provet innan det analyseras med LC-MS/MS. Detta möjliggör exakt och träffsäker kvantifiering av proteiner och metoden används idag för att kvantifiera proteiner av kliniskt intresse.

Den sökande kommer att delta i arbete för att etablera en analysmetod för helbodsanalys vilken kommer vara kompatibel med det tidigare etablerade arbetsflöde som existerar på KTH idag. Den sökande förväntas även att närvara och presentera forskningsresultat på internationella konferenser och ha en aktiv del i de arbetsuppgifter som involverar vidareutvecklingen av blodatlasen som drivs inom ramen för Proteinatlasprojektet vid KTH.

Kvalifikationer


Kandidaten ska ha doktorsexamen i bioteknik eller relaterade ämnen.

Den sökande ska ha erfarenhet av att arbeta och utveckla metoder som involverar interna standarder inom området för riktad proteomik, helst med fokus på proteinkvantifiering i kroppsvätskor (t.ex. helblod eller plasma).

Vidare ska kandidaten ska ha erfarenhet av att driva projekt och administrera samt övervaka forskningsmoment som involverar mänskliga provpersoner, samt besitta statistisk kunskap för att analysera den data som kommer från prover som samlats in longitudinellt (över tid).

Kandidaten skall ha tidigare erfarenhet inom något av områdena proteomik eller metabolomik.

Vi ser gärna att kandidaten har erfarenhet av att hantera blod och torkat blod för mikroprovtagning.

För att  lyckas i tjänsten bör sökande kunna uppvisa självständighet i sitt arbete, god samarbetsförmåga samt muntlig kommunikationsförmåga. 

Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Vid frågor, vänligen kontakta Fredrik Edfors via email: edfors@kth.se

Fackliga representanter


Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898

Ansökan


Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Din kompletta ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista dagen för ansökningsperioden.

Tidsbegränsad anställning på ett år, till och med 2020-10-30.

Övrigt


Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440.

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.