arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare inom projektet Adelens testamente

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Kravprofil


Forskare 75% from 22-10-01 i 16 månader

Vi söker nu en forskare inom projektet Adelns testamenten.

Arv och egendomsfördelning inom svensk adel, 1750-1810. Anställningen är på ca 75 procent av heltid och sträcker sig över en period om ca 16 månader. Projektet finansieras av Crafoordska stiftelsen och den rekryterade forskaren kommer arbeta inom projektet tillsammans med projektledaren, docent Martin Dackling. I forskningsmiljön finns även andra pågående projekt som berör arv, egendom och adel. I anslutning till tjänsten kan det även finnas möjlighet till viss undervisning.

Syftet med projektet är att nyansera bilden av den svenska adelns ekonomiska position under perioden 1750-1810 genom att studera testamentespraxis. Därigenom möjliggörs en analys av bakgrunden till adelns försämrade ställning under 1800-talet och vilken betydelse den ärvda egendomens fördelning hade i detta sammanhang. Undersökningen tar utgångspunkt i hovrätternas digitaliserade samlingar av adliga bouppteckningar, arvskiften och testamenten och analysen inbegriper frågor om vad som testamenterats, hur det fördelats på olika arvingar och hur olika fördelningar har rättfärdigats. Ansatsen kombinerar kvantitativa och kvalitativa angreppssätt. Studien anlägger ett tydligt könsperspektiv på egendomsfördelningen och analyserar även skillnader mellan exempelvis hög- och lågadel eller hur olika typer av egendom har hanterats.

Den rekryterade forskaren förväntas, i samarbete med projektledaren, aktivt bedriva forskning inom projektets ramar samt publicera resultaten internationellt och nationellt. Då projektet har beröringspunkter med andra projekt vid institutionen förväntas forskaren därtill samarbeta med forskare inom dessa. Forskaren kommer också ha ett särskilt ansvar för anordnandet av en internationell konferens med fokus på arv i ett historiskt perspektiv. Slutligen förväntas forskaren i bred bemärkelse närvara vid och aktivt delta i den historievetenskapliga miljön vid institutionen.

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, under de senaste fem åren. Om det finns särskilda skäl – som föräldraledighet, sjukskrivning eller liknande – kan även en äldre examen accepteras. En redogörelse för de särskilda skälen ska i sådana fall bifogas ansökan. På grund av källmaterialets karaktär är god läsförståelse i svenska nödvändigt. Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är också ett krav.

Särskilt meriterande är doktorsexamen i ett ämne med historisk inriktning, en forskningsprofil inriktad mot den tidigmoderna perioden samt dokumenterad erfarenhet av att läsa äldre handskrifter (visad exempelvis i publikationer baserade på sådant material).

Bedömningsgrund är vetenskapliga meriter och en god förmåga att genomföra forskning av hög kvalitet inom det beskrivna forskningsfältet. Kvalitet och innehåll i tidigare publikationer kommer att beaktas, särskilt i förhållande till det aktuella forskningsprojektet. Bedömning görs med utgångspunkt i insända handlingarna samt i en eventuell intervju.

Ansökan ska skrivas på svenska, danska eller norska och innehålla följande:
1. Undertecknat curriculum vitae (maximalt 2 sidor).
2. Vidimerad kopia på doktorsexamen.
3. Personligt brev som placerar in den sökandes forskningsintressen i förhållande till det här beskrivna projektet (ca 1 sida).
4. Fullständig publikationsförteckning där de fem viktigaste vetenskapliga publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen) är markerade med asterisker.

Inga publikationer ska bifogas ansökan. Vid ett senare skede i processen kan den sökande anmodas att inkomma med de fem mest betydelsefulla publikationerna (inklusive doktorsavhandlingen).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 70 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och öst- och sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

75. Tillträde: 2022-10-01 Tillsvidareanställning