arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare inom området medicinsk teknik med inriktning mot mikroflödessystem

 • Yrkesroll

  Civilingenjör, teknisk fysik

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 oktober

 • Sök jobbet senast

  5 november

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

EMBLA är en forskargrupp inom avdelningen för medicinsk teknik, institutionen för materialvetenskap, Ångströmlaboratoriet.

EMBLA fokuserar på att ta fram nya och utveckla befintliga metoder för tillverkning av mikrofluidala system som kan användas som bas i nya experimentella plattformar för visualisering och karakterisering av celler inom livsvetenskaperna. Det finns för närvarande cirka 20 personer i forskargruppen.

Mer information om forskargruppens profil finns på webbplatsen:
https://www.materialvetenskap.uu.se/medicinsk-teknik/forskning/embla/

Projektbeskrivning: Trots den enorma utvecklingen av nya biomaterial (t.ex. tandimplantat och syntetiska bentransplantat) under de senaste åren är det bara en liten del av dessa som utvecklas till kliniska produkter. Detta kan till stor del tillskrivas bristen på korrelation mellan de olika testmetoderna som krävs för att bedöma de biologiska egenskaperna hos biomaterial, nämligen cellkulturer (in vitro), djurförsök (in vivo) och kliniska försök (med frivilliga patienter).

Detta forskningsprojekt handlar om att utveckla ett nytt forskningsverktyg för att återskapa biologiska och fysiska stimuli hos vävnad vid implantation av ett biomaterial in vitro, för att på så vis förbättra testmodellernas likhet med in vivo-förhållanden och öka dess förutsägbarhet. För att uppnå detta kommer biomaterial för benreparation att integreras i en mikroflödesplattform och modellen kommer utvärderas för studier av de biologiska egenskaperna hos biomaterial.

Arbetsuppgifter: Arbetsuppgifterna inom detta tvärvetenskapliga forskningsprojekt innebär bl a att i samarbete med övriga gruppmedlemmar genomföra högkvalitativ forskning inom projektet från design och tillverkning till utvärdering och publicering. Arbetet innebär bl a att planera och utföra olika typer av experiment för att framställa ett mikroflödessystem med olika mikrofabrikationstekniker, tillverka olika biomaterial samt odla celler på dessa biomaterial när de är integrerade i mikroflödessystemet, samt utvärdera hur olika parametrar påverkar cellernas tillväxt och beteende. I arbetet ingår också att analysera resultaten samt via vetenskapliga artiklar och presentationer på internationella konferenser sprida den nya kunskapen.

I tjänsten kan komma att ingå viss handledning av studenter inom grund- och forskarutbildning.

Kvalifikationskrav: Dr-examen i materialteknik, mikrosystemteknik, bioteknik eller närliggande område. Vi kräver också dokumenterad erfarenhet av tillverkning av mikroflödessystem och dokumenterad erfarenhet av cellodling (däggdjursceller). Ytterligare krav för tjänsten är dokumenterad erfarenhet av biologisk karakterisering, såsom infärgning och mikroskopering av celler.

Vi kräver mycket goda skriftliga och muntliga färdigheter i engelska samt även mycket goda färdigheter att skriva vetenskapliga publikationer.

Vi kräver förmåga att kunna arbeta fokuserat, strukturerat och med framförhållning, såväl individuellt som i grupp, och att kunna samarbeta i en tvärvetenskaplig miljö med kollegor både inom och utanför avdelningen.

Vid bedömning av ansökningarna kommer särskild vikt att läggas vid sökandes dokumenterade erfarenhet av att publicera vetenskapliga arbeten i journaler av hög kvalitet och att ge presentationer vid vetenskapliga möten.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Erfarenhet av att utveckla miniatyriserade system (mikroflödessystem) genom olika renrumstekniker eller ytterligare tillverkning samt att karakterisera systemet genom SEM eller flödesmekanikmodeller är högst meriterande. Erfarenhet av biologisk karakterisering såsom biokemiska metoder och ELISA är meriterande. Erfarenhet av att erhålla externa forskningsanslag är också högst meriterande.

Instruktioner för ansökan: Din ansökan ska innehålla:

- Personligt brev på engelska som beskriver dig själv, dina forskningsintressen och varför just du är lämplig för denna tjänst.
- CV (max 2 sidor).
- Publikationslista.
- Kopior av tre publikationer av särskild relevans.
- Kopior av doktorsexamen, dina kursbetyg och andra relevanta meriter.
- Namn och kontaktuppgifter (adress, e-postadress och telefonnummer) till minst två kontaktpersoner som har accepterat att vara referenser för dig. Det ska även framgå vilken relation du har haft till respektive referent.
Ansökan kan med fördel skrivas på engelska.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Oktober 2021 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning 18 månader.

Anställningens omfattning: 100 %

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Gemma Mestres, gemma.mestres@angstrom.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast 5 november 2021, UFV-PA 2021/3339.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Civilingenjör, teknisk fysik

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Oktober 2021 eller enl överenskommelse Visstidsanställning