arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare inom Nordamerikastudier

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 juni

 • Sök jobbet senast

  24 juli

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

SINAS är en tvärvetenskaplig enhet som bedriver forskning inom nordamerikastudier, med speciell inriktning mot USA.

Institutet utgör en avdelning vid Engelska institutionen, där bl.a. forskning och undervisning i amerikansk litteratur bedrivs. Vid SINAS finns genom den svenska Fulbright-kommissionen också en permanent gästprofessur i ”American studies”.

Vi anlägger breda humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på amerikanskt samhällsliv, historia och kultur. Vår forskningsprofil fokuserar på relationer mellan Sverige och USA.

Arbetsuppgifter: I arbetsuppgifterna ingår främst forskning, som ska resultera i ansökan om externa medel till forskningsprojekt vid anställningens slut. Projektet ska placeras vid SINAS och bör anknyta till institutets profilområde.

I anställningen kan även komma att ingå vissa forskningsadministrativa uppgifter. Den som erhåller anställningen förutsätts ta aktiv del i SINAS verksamhet, bidra till utvecklingen av SINAS forskningsmiljö och att vara en del av den större miljön vid Engelska institutionen

Kvalifikationskrav: Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen i humaniora eller samhällsvetenskap. Vi söker forskare med tydligt intresse för SINAS forskningsmiljö.

Bedömningskriterier: Vid urval bland behöriga sökande fästs vikt vid vetenskaplig skicklighet, särskilt vid förmåga att initiera och genomföra forskning som ansluter till SINAS verksamhet. Det föreslagna forskningsprojektet tillmäts stor vikt. Dokumenterad god förmåga till samarbete beaktas speciellt.

Universitetet kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, inklusive dokumenterade meriter, anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter och bidra till en positiv utveckling av verksamheten. 

Ansökan: Ansökningshandlingarna ska innefatta en kort CV, projektplan på 2-3 sidor, motivering till varför den sökande önskar bedriva forskning vid SINAS under den aktuella perioden, de tre viktigaste publikationerna samt andra handlingar som den sökande önskar åberopa. Intervjuer kan komma att användas och den sökande ska lämna en lista på referenspersoner som kan belysa hans/hennes lämplighet för anställningen.

Ansökan inges via Uppsala universitets rekryteringssystem (Varbi). Eventuellt åberopade publikationer som inte finns i elektroniskt format skickas i tre exemplar till Engelska institutionen, Uppsala universitet, Box 527, 751 20 Uppsala. Märk försändelsen med dnr UFV-PA 2020/2171.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2020-09-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning i 1 år. 

Anställningens omfattning: 100 % 

Upplysningar om anställningen lämnas av: föreståndaren för Svenska institutet för Nordamerikastudier, professor Dag Blanck, tel 070 148 02 17, e-post Dag.Blanck@engelska.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 24 juli 2020, UFV-PA 2020/2171.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2020-09-01 Visstidsanställning