arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare inom neurodegenerativa sjukdomar

 • Yrkesroll

  Forskare, farmakologi

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  26 november

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Forskargruppen: Molekylär Geriatrik är verksam vid Rudbecklaboratoriet och är nära knuten till den kliniska verksamheten vid Akademiska sjukhusets minnesmottagning.

Vår forskning är huvudsakligen inriktad mot terapi och diagnostik av neurodegenerativa sjukdomar. Forskningen sker i samarbete med universitetsgrupper såväl i Sverige som internationellt, samt med olika läkemedelsföretag.

Bakgrund: Biologiska läkemedel står sedan en tid för en stor del av nyutvecklade läkemedel och används även inom in vivo-diagnostik. Detta gäller även för neurodegenerativa sjukdomar, där immunterapi med monoklonala antikroppar är en ledande strategi för behandling av Alzheimers och Parkinsons sjukdom. Denna utveckling försvåras dock av blod-hjärnbarriären som hindrar proteinbaserade läkemedel att ta sig in i hjärnan. Forskargruppen har därför utvecklat ett koncept för receptormedierad transcytos av bispecifika antikroppar, vilket kraftigt ökar deras upptag i hjärnan, med målet att använda dem för immunterapi och vid in vivo-diagnostik med positronemissionstomografi (PET).

Arbetsuppgifter: Det övergripande målet för arbetet i det här projektet är att studera och vidareutveckla detta koncept för att förstå de bispecifika antikropparnas immunologiska och farmakologiska mekanismer samt förbättra deras egenskaper för immunterapi respektive PET-diagnostik. Arbetet innefattar även design och utvärdering av nya former av bispecifika antikroppar riktade mot olika målsystem i hjärnan, t.ex. sådana som är kopplade till inflammation i hjärnan. Vidare kommer arbetet att inbegripa planering och utförande av in vivo-experiment samt analyser med olika avbildningstekniker, histologi, biokemi och immunologiska metoder.

Kvalifikationskrav: Sökanden ska ha erhållit en doktorsexamen, eller motsvarande utländsk examen, i neurobiologi, farmakologi, biologi, farmaci eller biokemi/bioteknik och ha minst 2 års post-doktoral forskningserfarenhet. Tidigare erfarenhet av självständigt in vivo-arbete är ett krav och sökanden förväntas behärska såväl immunologiska metoder (immunfärgningar, ELISA) som olika mikroskoperingstekniker. Erfarenhet av proteinproduktion, proteinmodifieringar, neurofarmakologiska studier av proteinläkemedel samt av forskning baserad på medicinska in vivo avbildningstekniker är ett krav. Sökanden förväntas även ha god förmåga att uttrycka sig på engelska i skrift och tal.

Önskvärt/meriterande: Dokumenterat uppbärande av forskningsanslag riktade till post-doktorala forskare är meriterande. Erfarenhet av cellodling, och radiomärkning av proteiner är också meriterande. Dokumenterad erfarenhet av projektledning och handledning av studenter är meriterande.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: Enligt överenskommelse.

Omfattning: 100%

Anställningsform: Tidsbegränsad 6 mån.

Upplysningar om anställningen lämnas av docent Stina Syvänen (stina.syvanen@pubcare.uu.se) eller av docent Dag Sehlin (dag.sehlin@pubcare.uu.se).

Välkommen med din ansökan, senast den 26 november 2020, UFV-PA 2020/3920.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, farmakologi

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2021-05-31