arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare inom markvetenskap

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 november

 • Sök jobbet senast

  21 november

Om jobbet

Institutionen för mark och miljö
En anställning som forskare i markvetenskap ledigförklaras vid Institutionen för mark och miljö vid SLU. Institutionen undervisar och forskar om kemiska, fysiska och biologiska egenskaper och processer i mark med målet att bidra till en hållbar markanvändning.
Arbetsuppgifter:
Arbetsuppgifterna kommer att bestå av forskning i projekt och undervisning på kandidat- och masternivå.

Forskningen handlar om samspelet mellan markegenskaper, vattenförsörjning och växtnäringsbehov i växtodlingssystem. Målsättningen är förbättrat vatten- och växtnäringsutnyttjande och minskad miljöbelastning. Forskningen kommer att omfatta utformning och genomförande av fältförsök och laboratorieanalyser samt sammanställning, bearbetning, tolkning och analys av resultat, samt publicering och annan resultatförmedling. Arbetet innefattar hantering av flera typer av sensorer och elektronisk mätutrustning.

Moment inom undervisning innefattar komponenter runt jordbrukets vattenhantering med specifik inriktning på bevattning och vattenresurshantering i odlingslandskapet. Även utveckling av undervisningsmaterial ingår.

Kvalifikationer:

Sökande ska ha en doktorsexamen i markvård och vattenhushållning eller motsvarande, och kunskaper inom bevattningsteknik. Erfarenhet av laboratorie- och fältarbete inom markvetenskap och växtodling är ett krav. Det är en fördel om sökanden har erfarenhet av spektrofotometrisk (främst XRF, NIR och MIR) jordanalys. Likaså dokumenterad erfarenhet av undervisning och pedagogisk skicklighet inom agrohydrologi och bevattning. Erfarenhet att handha och underhålla teknisk och elektronisk utrustning är meriterande. Goda kunskaper i engelska (både skriftliga och muntliga) krävs. Kunskaper i svenska och andra språk är en fördel. Vikt kommer också att läggas vid sociala färdigheter och förmågan att ta initiativ och att arbeta självständigt och i grupp.

Erfarenhet av undervisning och utveckling av undervisningsmaterial på kandidat- och masternivå med hjälp av pedagogiska verktyg och modeller är en merit, både från internationella och svenska förhållanden

Placering:

Skara

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

2020-01-01 eller enligt överenskommelse

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-11-21.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.