arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare inom longitudinella studier av ojämlikhet

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 november

 • Sök jobbet senast

  6 december

Om jobbet

vid Institutionen för folkhälsovetenskap. Sista ansökningsdag: 2022-12-06.

Institutionen för folkhälsovetenskap är en institution vid Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet med omkring 70 anställda. Vi erbjuder en dynamisk, tvärvetenskaplig och internationellt framstående forskningsmiljö. Vid institutionen finns två centrumbildningar: Centrum för forskning om ojämlikhet i hälsa (CHESS) samt Centrum för socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD). Institutionen bedriver utbildning i folkhälsovetenskap på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Projektbeskrivning

Anställningen delas mellan två projekt med fokus på hur ogynnsamma livsvillkor utvecklas och överförs inom och mellan generationer – samt vad som kan upprätthålla, stärka eller bryta ojämlikhetsprocesser. Forskningen baseras primärt på The Stockholm Birth Cohort Multigenerational Study (SBC Multigen), men även andra flergenerationella datamaterial kan komma i fråga för anställningen. Ytterligare information om projekten finns här:

www.su.se/publichealth/english/RELINK

www.su.se/publichealth/english/GRAM

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är primärt kopplade till flergenerationella registerdata och består framför allt av att: 1) Planera vetenskapliga studier baserade på svenska registerdata innehållande information om dödlighet, öppen- och slutenvård, läkemedel, socioekonomi och samhällsinsatser, 2) Bearbeta data och genomföra statistiska analyser baserade på demografiska och/eller epidemiologiska metoder. Detta sker framför allt i samarbete med andra forskare som arbetar inom projekten. Därtill kan det finnas utrymme att utforska och vidareutveckla nya statistiska metoder av relevans för flergenerationella studier och longitudinella registerdata. Innehavaren av anställningen ska också aktivt bidra till publicering och spridning av projektresultat, bidra och ta initiativ till gemensamma projektaktiviteter, samt bidra till att förvalta och utveckla nationella och internationella samarbeten.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vi söker dig med en doktorsexamen i epidemiologi, demografi eller motsvarande. Med motsvarande menas doktorsexamen i annat ämne men där avhandling och/eller fortsatt forskning tagit sig an frågeställningar med tydlig relevans för anställningens fokus.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid erfarenhet av arbete med registerbaserade och/eller longitudinella kohortmaterial, samt tillämpning och utveckling av avancerade epidemiologiska/demografiska metoder.

Särskild vikt läggs också vid färdigheter gällande programmering och statistisk programvara som t.ex. Stata, SAS och/eller R.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Goda språkkunskaper i engelska i såväl tal som skrift är ett krav.

Anställningen förutsätter en god förmåga att samarbeta, effektivt organisera arbetet, utföra uppgifter självständigt och kommunicera kring komplexa statistiska frågor.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till längst 12 månader. Tillträde januari 2023.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Närmare information om anställningen lämnas av professor Bitte Modin, bitte.modin@su.se eller docent Ylva B Almquist, ylva.almquist@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Forskare, samhällsvetenskap

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat