arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare inom kvantitativ genetik och genomik av strutsar

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 januari

 • Sök jobbet senast

  26 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskare inom kvantitativ genetik och genomik av strutsar

Sammanfattning av projektet
Tjänst som forskare inom genetik av värmetolerans och hur den kan länkas till samarbetsbeteende hos strutsar.

Med ”samarbete” syftar vi på situationer där fler individer än föräldrarna själva hjälper till, exempelvis genom att ruva på ägg. Komparativa analyser på fåglar har visat att evolution av samarbete under häckningstid är mer prevalent i varma och torra områden. Emellertid samexisterar ofta samarbetande fågelarter med arter som häckar i par i sådana områden. Dessutom, inom vissa arter finns individuell variation i häckningsbeteende, där vissa individer samarbetar medans andra häckar i par. Därför är det oklart vilka mekanismer som avgör om individer häckar i par eller i samarbete. Detta projekt ska undersöka om individuell variation i värmetolerans förklarar variation i samarbetsbeteende under häckning med hjälp av ett unikt studiesystem—strutsen. Den anställda kommer använda sig av långsiktiga data på reproduktiv framgång i strutsar som antingen samarbetar eller inte, omfattande stamträd, och helgenomsekvensering.

Arbetsuppgifter

Tjänsten är i Charlie Cornwallis grupp, baserad i Microbial Ecology and Molecular Ecology Group (MEMEG) på den Biologiska Institutionen vid Lunds Universitet. Projektet kommer inkludera databasunderhåll och datahantering, avancerad mixad modellering inklusive kvantitative genetiska analyser, och helgenomanalyser av både individer och sammanslagna prover medans hänsyn tas till populationers genetiska historia. Postdoktorn väntas leda skrivande av manus till vetenskapliga tidskrifter och kommer bli uppmuntrad att utveckla nya projekt som tillämpar originella experimentella och ”omics” tillvägagångssätt.

Kvalifikationskrav


Den sökande ska ha:

- Doktorsexamen i evolutionär biologi.
- En framgångsrik publikationshistorik i evolutionärbiologi i ledande vetenskapliga tidskrifter, vilket ska framgå av publikationer som första författare.
- Dokumenterad erfarenhet av avancerad datahantering, databasunderhåll, kvantitativa genetiska analyser och genomik.
- Erfarenhet av genomiska, metabolomiska, transkriptomiska, och proteomiska analyser av både individer och sammanslagna prover.
- Detaljerad kunskap om inavel, värmetolerans och socialt beteende.
- Erfarenhet i planering av långsiktiga experiment.

Villkor

Tjänsten är en tidsbegränsad heltidsanställning på 1 år. Startdatum tidigast 1 februari 2022 eller enligt överenskommelse.

Ansökningsanvisningar


Ansökan ska skrivas på engelska. Vänligen inkludera följande dokument:

- Personligt brev som tydligt anger din motivation för att söka den här tjänsten
- Curriculum vitae där din pedagogiska och akademiska bakgrund beskrivs tillsammans med annan relevant erfarenhet
- Förteckning över publikationer där ditt bidrag till varje publikation beskrivs på högst tre rader
- Förteckning över tre akademiska eller professionella referenser, inklusive deras kontaktuppgifter och en kort redogörelse för deras yrkesförhållande till dig.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2022-02-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2023-01-31