arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare inom datorlingvistik

 • Yrkesroll

  Forskare, IT

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 oktober

 • Sök jobbet senast

  28 oktober

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö.

Institutionens verksamhet täcker många av de klassiska och samtida språken och kulturerna i stora områden av Europa, Asien och Afrika, samt datorlingvistik och lingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Denna anställning ingår i den strategiska forskningssatsningen eSSENCEs postdoktorprogram inriktat mot nya e-vetenskapliga metoder och verktyg för artificiell intelligens i forskningen.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Arbetsuppgifter

Forskning och utveckling inom projektet Domain-Sensitive Cross-Lingual Parsing vilket studerar effektiva modeller för flerspråkig syntaktisk dependensparsning anpassad för varierande domäner. Arbetet inbegriper matematisk modellering, lingvistisk analys, programvaruutveckling, experimentell forskning och spridande av vetenskapliga resultat i tal och skrift. Dessutom kan undervisning och handledning upp till 20% av heltid förekomma.

Kvalifikationskrav

För anställning som forskare ska du ha doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, i datorlingvistik eller ett annat område med stark anknytning till forskningsområdet, som exempelvis datavetenskap, samt dokumenterade kunskaper i maskininlärning. Examen ska ha avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan examen vara äldre än tre år. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer etc.

Önskvärt/meriterande i övrigt

Vid bedömningen kommer vi särskilt att värdera hög kompetens inom maskininlärning, speciellt med neurala nätverk, programmering, matematisk modellering och lingvistisk analys, samt visad förmåga att skriva felfri vetenskaplig text på engelska. Erfarenhet från forskning om syntaktisk dependensparsning och domänanpassning är meriterande.

Ansökan ska innehålla:


* CV.

* Vidimerade kopior av examensbevis och andra relevanta handlingar.

* Kort beskrivning av vetenskapliga meriter och forskningsintressen, inklusive förteckning över de vetenskapliga publikationer (max 10) som åberopas.

* De vetenskapliga publikationer (max 10) som åberopas i första hand.

* Kontaktuppgifter till två referenser.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad, 12 månader. Omfattningen är 100 %. Tillträde 2021-12-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Sara Stymne, email Sara.stymne@lingfil.uu.se, phone + 46 (0) 18 4711 088.

Välkommen med din ansökan senast den 28 oktober 2021, UFV-PA 2021/3673.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2021-12-01 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning