arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare inom biologisk masspektrometri

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Kemist

 • Anställning

  Deltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 mars

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

Institutionen bildades i slutet av 70-talet när Skogshögskolan flyttade till Umeå. Antalet medarbetare har sedan dess stadigt ökat och uppgår idag till ett 100-tal, postdoktorer, gästforskare och doktorander inräknade. I slutet av 90-talet väcktes idén att bilda ett forsknings- och utbildningscenter i experimentell växtbiologi, Umeå Plant Science Centre (UPSC), tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet. Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi flyttade då in i lokaler i direkt anslutning till sin samarbetspartner, och de två institutionerna har numera ett mycket nära och framgångsrikt samarbete inom forskning och utbildning. Det internationella inslaget vid UPSC är stort med över 40 nationaliteter representerade.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi bedriver forskning och utbildning i växtfysiologi, ekofysiologi, växtmolekylärbiologi, skogsgenetik och skogsbioteknik inom ramen för SLU's jägmästarprogram och på mastersnivå. Institutionen erbjuder även forskarutbildning inom dessa områden.
Mer information om Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi och UPSC hittar du på www.upsc.se.

Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi
Institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU, söker en forskare för att utveckla metoder inom biologisk masspektrometri. Institutionen bildar, tillsammans med institutionen för fysiologisk botanik, Umeå Universitet, Umeå Plant Science Centre (UPSC; www.upsc.se), ett av Europas starkaste forskningscentra inom experimentell växtforskning.  Inom UPSC arbetar ca 190 personer, inklusive fler än 30 forskningsledare. Forskningen inom UPSC är inriktad mot växtbiologi och växtbioteknik, och har forskargrupper som arbetar med ex cellbiologi, växtmolekylärbiologi, ekofysiologi och skogsgenetik. Centret är mycket väl utrustat med toppmoderna tekniska plattformar för funktionsgenomik, proteomik, metabolomik, mikroskopi, trädtransformation och en transgen växtodlingsfacilitet. Ett flertal stora forskningsprojekt pågår inom centret, t ex. Bio4Energy (www.bio4energy.se) och Trees and Crops for the Future (www.tc4f.se/). Centret erhöll nyligen medel från Vinnova för att bygga upp ett kompetenscentrum inom skogsbioteknik (http://www.vinnova.se/m/kompetenscentrum/upsc/).

Arbetsuppgifter:

Forskningsinriktningen kommer att vara växters hormonfysiologi och metabolomik. Absolut essentiella arbetsuppgifter kommer att vara fortsatt utveckling och applicering av kemiska analysmetoder för växthormoner och andra växtmetaboliter. Anställningen innebär att arbeta i nära samarbete med den nationella metabolomik-plattformen som finns vid institutionen (www.swedishmetabolomicscentre.se).

Anställningen innebär forskning och metodutveckling inom områdena växters hormonfysiologi och växt-metabolomik. Forskaren kommer att vara rådgivande för metabolomik-plattformen inom metodutveckling, och där implementera metoder som utvecklas inom ramen för forskarens anställning.

Kvalifikationer:

Behörig att anställas som forskare är den som har avlagt doktorsexamen i kemi, biologi eller motsvarande, samt har erfarenhet inom områdena analytisk kemi och växtmetabolomik. Erfarenhet från forskningsmiljöer utanför SLU motsvarande en postdoktorsperiod, eller doktorsexamen från annat lärosäte eller forskningsinstitut krävs för anställning. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska är ett krav. 

Vid prövningen till anställning som forskare läggs framför allt vikt vid kvalitativa indikationer på sökandes vetenskapliga skicklighet. Stor vikt kommer att läggas vid sökandens erfarenhet av biologisk masspektrometri, samt förmåga till internationellt forskningssamarbete. Vikt kommer också att fästas vid kommunikativ förmåga, och dokumenterad förmåga att erhålla extern forskningsfinansiering.

Placering:

Umeå

Anställningsform:

Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning:

20%

Tillträde:

2019-05-01

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2019-03-31

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Kontaktpersoner

Karin Ljung, Prefekt

090-786 8355

karin.ljung@slu.se


Thomas Moritz, Professor

090-786 8456

thomas.moritz@slu.se