arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i vegetationsekologi och skoglig bevarandebiologi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 november

 • Sök jobbet senast

  1 december

Om jobbet

SLU är ett av världens högst rankade universitet inom flera ämnesområden, och är rankat #1 inom skogsvetenskap (CWUR). Vi är en tvärvetenskaplig institution, där vi forskar och undervisar i många ämnen som berör uthålligt skogsbruk. Vårt arbete har global relevans, men vi har särskild expertis vad gäller frågor som rör det svenska landskapet. Våra forskningsområden inkluderar skogsskötsel, skoglig ekologi, patologi, policy och planering. Vi samarbetar med olika typer av avnämare och sprider aktivt våra forskningsrön till berörda aktörer. Våra kurser på grund och avancerad nivå behandlar samtliga ovannämnda områden.

Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap

Under en period av två år kommer den framgångsrika sökanden att spela en viktig roll i projektet Sweetspot. Målet med Sweetspot är att identifiera möjliga vägar för beslutsfattare som försöker lösa motstridiga mål mellan bevarande av skogens biologiska mångfald och arbetet med att förhindra klimatförändringarna. Skogsbiomassa utgör redan majoriteten av Sveriges förnybara energi och mer intensivt skogsbruk framhålls som ett sätt att ytterligare öka skogsbiomassaproduktionen. Sveriges produktionsskogar är dock också väsentliga för bevarande av biologisk mångfald och Sverige förlitar sig i stor utsträckning på bevarandeåtgärder i sina dessa för att uppfylla målen för till exempel artbevarande. Detta skapar behov av avvägningar mellan ökande krav på skogarna för att uppnå nettoutsläpp av koldioxid och behovet av att bevara skogens biologiska mångfald. Vår forskning syftar till att skapa kunskap om hur vi bättre kan både upprätthålla skogens biologiska mångfald och mildra klimatförändringarna. Den framgångsrika sökanden kommer också att bidra till annan forskning och undervisning inom institutionens ekologigrupp. Förutom läraransvaret kommer forskaren att ha en ledande roll i utvecklingen av ett nytt studieprogram på kandidatnivå som integrerar skogs- och landskapsvetenskap.
Arbetsuppgifter
Forskaren förväntas:
 • tillhandahålla expertis inom skogsekologi samt arbeta med datainsamling och bearbetning av insamlad data;
 • utföra vegetationsundersökningar och identifiering av växtarter;
 • utföra analys av ekologiska data;
 • förbereda och publicera manuskript som beskriver projektresultaten;
 • delta i utvecklingen av ett nytt kandidatprogram och ge betydande bidrag till kurs- och programutveckling;
 • bidra till institutionens utbildningar genom att undervisa i kurser och handleda examensarbete;
 • ansöka om både nationella och internationella forskningsbidrag.

Kvalifikationer

Sökanden bör ha:
 • en doktorsexamen i växtekologi eller ett närbesläktat område;
 • en god bakgrund inom modellering, tillsammans med goda programmeringskunskaper (R);
 • erfarenhet av undervisning på olika nivåer;
 • utmärkta kommunikativa färdigheter och förmågan att arbeta tillsammans med andra;
 • körkort (B);
 • sökande som också har erfarenhet av utveckling av studieprogram och projektledarskap kommer att prioriteras för tjänsten.

Placering

Alnarp

Anställningsform

Tillsvidareanställning. SLU kan komma att tillämpa provanställning.

Omfattning

100%

Tillträde

Januari 2021 eller enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-12-01

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat