arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i växtfysiologi

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Botaniker

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juni

 • Sök jobbet senast

  21 juni

Om jobbet

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2019-06-21.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 50 är forskarstuderande. 

Projektbeskrivning

Snytbaggeangrepp på barrträd ger stora ekonomiska förluster för skogsbruket. Vi har i växthusförsök visat att kiseltillförsel kan minska snytbaggeangreppen med upp till 70 % på barrträd som har åldern inne för utplantering.

Målet med projektet är att ta reda på hur väl en förbehandling med kisel skyddar barrträdsplantor mot snytbaggeangrepp, som är ett stort problem under etableringsåret.? Syftet är att undersöka kiselbehandlingens längd och koncentration för bästa effekt hos plantor som ska utplanteras. Mekanismerna bakom effekten undersöks också. Dels undersöks om effekten på snytbaggarna beror på att kisel stimulerar bildning av repellerande ämnen i trädplantan, dels om kisel anläggs i barken som mekanisk barriär mot angreppen.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna är att lägga upp forskningsarbetet, utföra odling och behandling av växtmaterialet samt handha och sköta insekterna. Dessutom att analysera repellerande ämnen med GC-MS och kiselhalten i växten, undersöka materialet i röntgenelektronmikroskopi (ESEM) samt utföra statistisk behandling av resultaten och sammanställa resultaten i rapport och manuskript.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och laborativ skicklighet. En nödvändig kunskap är provberedning och analys av grundämnen med atomabsorptionsspektrometri och röntgenelektronmikroskopi samt analys av organiska ämnen med GC-MS. Vikt läggs vid skicklighet och vana att odla och att handha växter och insekter. Vid rekryteringen kommer vi att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid med start snarast möjligt och gäller till 2019-12-31 med möjlighet till förlängning.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av docent Maria Greger, tfn 08-16 12 10, maria.greger@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem genom att klicka på knappen ”Ansök”. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev där du även beskriver vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.