arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i tillämpad kärnfysik

 • Yrkesroll

  Fysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  26 november

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 46.000 studenter, 7.300 anställda och en omsättning på 7,3 miljarder kronor.

Institutionen för fysik och astronomi är en av Uppsala universitets största med närmare 400 anställda, varav ca 125 doktorander.

Institutionen bedriver forskning och utbildning i världsklass inom såväl teoretisk som experimentell fysik och har en omfattande samverkan med omvärlden. Forskningen genomförs vid 10 forskningsavdelningar och berör allt från det ofattbart lilla till det stora inom till exempel energiförsörjning, klimatutveckling, nya material och universum. Hela detta spektrum avspeglar sig också i institutionens kurser och utbildningsprogram. Runt 2 500 studenter läser varje år kurser på grund- och avancerad nivå vid institutionen. Läs mer på http://www.physics.uu.se

Vid avdelningen för tillämpad kärnfysik, Institutionen för fysik och astronomi, bedrivs forskning inom området fissionsdiagnostik och kärnämneskontroll. Denna forskningsgrupps aktiviteter riktar sig bl.a. mot (i) icke-spridningsfrågor, (ii) bränslediagnostik, (iii) hantering av använt kärnbränsle och (iv) det framtida nukleära energisystemet.

Arbetsuppgifter: Inom ramen för denna tjänst kommer forskaren att bedriva forskning som rör förbättring av instrument och system som används för att säkerställa att känsligt material inte avleds från den fredliga kärnkraften. Fokus för forskningsarbetet rör verifiering av använt kärnbränsle med hjälp av icke-destruerande mättekniker såsom detektion av Tjerekovljus med hjälp av Digital Cherenkov Viewing Device (DCVD) instrumentet, gammastrålning och neutroner. Bränslet som ska studeras är både det från dagens kärnkraft, och det från framtida kärnkraftsystem såsom MYRRHA i Belgien.

Forskning som finansieras av Strålsäkerhetsmyndigheten samt Vetenskapsrådet, bygger på tidigare forskning inom forskargruppen och rör vidareutveckling av mätmetoder och analysmetodologier samt validering av dessa med hjälp av experimentella mätdata. Denna forskning bygger på traditionella analysmetoder inom fältet, samt utvecklandet och användandet av nya analysmetoder som maskininlärningstekniker för att stärka kärnämneskontrollen. Specifikt med avseende på instrumentet vid namn Digital Cherenkov Vieweing Device (DCVD), förväntas forskaren utveckla förbättrade prediktions- och analysmetoder som också inkluderar bildanalys och maskininlärning.

Det kan komma att finnas möjlighet att utföra mätningar på använt kärnbränsle på Clab, det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle i Oskarshamn, samt möjlighet att assistera vid tränings- och utbildningstillfällen av inspektörer i anläggningen. Forskaren förväntas i så fall aktivt delta vid dessa tillfällen.

Forskningen kommer delvis att ske inom ramen för redan etablerade internationella samarbeten med utländska universitet, forskningscentra och i samverkan med representanter för relevanta organisationer såsom IAEA och Euratom.

Resultaten från arbetet ska publiceras i granskade vetenskapliga tidskrifter samt presenteras på nationella och internationella konferenser.

Kvalifikationskrav: I denna utlysning krävs att den sökande har:

- En doktorsavhandling inom kärnämneskontroll eller motsvarande.
- Forskningserfarenhet inom området teknisk kärnämneskontroll.
- Programmeringserfarenhet av Geant, Serpent och Python.
- Utmärkt förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska.
- Förmåga att kunna undervisa på svenska och/eller engelska.

Önskvärt/meriterande i övrigt: Särskild uppmärksamhet kommer att fästas vid de vetenskapliga meriterna. Kvalifikationer inom kärnämneskontroll och specifikt verifiering av använt kärnbränsle värderas högt, liksom specifik erfarenhet av DCVD-instrumentet. Kunskap och erfarenhet av Monte Carlo modellering i Geant och multivariat dataanalys är meriterande, liksom erfarenhet av modellering, detektion och analys av joiserande strålning och detektorer.

Undervisning kommer också betraktas som meriterande, eftersom det är möjligt att undervisa på en nivå av 20% inom tjänsten.

Ansökningsförfarande: Ansökan, skriven på svenska eller engelska, ska inkludera:

- ett personligt ansökningsbrev,
- curriculum vitae,
- en kopia av doktorsbevis med en sammanställning av betyg,
- en kopia av eller en länk till examensarbetet
- Kontaktuppgifter till två referenser, varav minst en från akademin,
- personliga omständigheter som kan påverka bedömningen av meriterna,
- publikationslista, samt
- annan dokumentation som du önskar ska beaktas.

Lön: Individuell lönesättning.

Tillträde: 2020-12-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning t.o.m. 2022-11-30.

Anställningens omfattning: 100%

Upplysningar om anställningen lämnas av: Universitetslektor Sophie Grape, Sophie.grape@physics.uu.se, telefon +46 18-471 5842.

Välkommen med din ansökan senast den 26 november 2020, UFV-PA 2020/3950.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Fysiker

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2020-12-01 Visstidsanställning