arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i tillämpad kärnfysik med inriktning mot jonstråleanalys

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 mars

 • Sök jobbet senast

  7 april

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Detta är en anställning huvudsakligen inriktad på forskning.

Anställning är avsedd som ett steg i en fördjupad forskarkarriär och utvärderingen av sökande kommer i första hand att baseras på forskningsmeritering och potential som forskare. Speciellt kommer en påvisad forskningsbakgrund inom forskningsfältet kärnreaktionsbaserad jonstråleanalys att vara avgörande.

Ämnesbeskrivning Tjänsten är avsedd för utveckling och tillämpningar inom tillämpad kärnfysik med fokuserade jonstrålar vid jonstråleanalysfaciliteten (LIBAF), avdelningen för kärnfysik, fysiska institutionen i Lund. Nyligen har en stor uppgradering av faciliteten genomförts och för närvarande finns två experimentstationer tillgängliga för analys med fokuserade jonstrålar (tIBA och µPIXE). Experimentkamrarna är utrustade med ett stort antal partikel- och fotondetektorer som används parallellt och kontrolleras via ett VME DAQ. En tredje experiment station är under uppbyggnad och detta är främst avsett för neutronproduktion där neutronerna skall användas i samband med utveckling och test av termiska neutrondetektorer.

Till detta kommer att ett separat 4π detektionssystem för lågnivåmätningar av neutronaktiverade (geologiska) prov har utvecklats vilket nu också är helt klart att användas för mätningar.

Arbetsuppgifter Huvuduppgiften för tjänsten är forskning, men undervisning kan ingå i begränsad omfattning (max 20% av tiden). Arbetsuppgifterna innefattar:

- Huvudansvar för kärnreaktionsfaciliteten och geovetenskapsprogrammet vid denna.
- Delta i utveckling av nya analytiska tekniker, t.ex. för isotopanalys med deuteroninducerad NRA.
- Uppgradering och utveckling av mätfacilitet om nödvändigt.
- Hitta nya tillämpningsområden för existerande tekniker.
- Vara drivkraft bakom utvecklingen av CAN-faciliteten (Compact Acceleratorbased Neutronsource)
- Undervisning på avancerade kurser inom tillämpad kärnfysik.
- Handledning av examensarbetare och doktorander
- Aktivt söka externa forskningsanslag
- Initiera tvärvetenskapliga samarbeten.
- Administrativa plikter relaterade till tjänsten

Krav för anställningen


- Avlagd doktorsexamen i fysik, eller vad som bedöms likvärdigt, inom tjänstens ämnesområde samt minst ett års post doktor erfarenhet inom det för tjänsten relevanta forskningsområdet, jonstråleanalys med inriktning mot kärnreaktioner.
- Erfarenhet av experimentella kärnfysikaliska tekninker, speciellt inom tillämpad kärnfysik eller jonstråleanalys, samt erfarenhet av arbete vid accelerator och då speciellt IBA tillämpningar.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- God förmåga att utveckla och genomföra kvalificerade forskningsprojekt.
- Erfarenhet av kärnreaktionsbaserad jonstråleanalys (IBA) inkluderande experiment preparering, genomförande samt tillhörande dataanalys, och speciellt god erfarenhet av arbete med DSSSD-detektorer (Kisel strip detektorer).
- Fördjupad forskningserfarenhet (> ett år) efter doktorsexamen t. ex. som postdoc

Hänsyn kommer också att tas till parametrar som samarbetsförmåga, drivkraft och oberoende, samt hur erfarenhet och skicklighet kompletterar existerande kompetens inom forskargrupp och forskningsvadelning och hur detta framöver kan stärka instutitionens forskningsutveckling.

Meriterande för anställningen


- Erfarenhet och utveckling av avancerade datainsamlingssystem.
- Erfarenhet av användning av för fältet specifik programva som t.ex. GEANT4, RUMP, SRIM, KMax, GeoPIXE, SIMNRA, DataFurnace
- Erfarenhet av acceleratorbaserad neutronproduktion (CANs).
- Erfarenhet från tvärvetenskapliga forskningskollaborationer.
- Erfarenhet av snabb pulselektronik, timing och triggertekniker.
- Erfarenhet av objektorienterad programmering (t.ex. C++ or Java).
- Erfarenhet av neutronproduktion med accelerator.
- Erfarenhet från tvärvetenskapliga samarbeten.
- Undervisnings- och handledarerfarenhet.

Villkor Tidsbegränsad anställning, 100 %, 2020-07-01 – 2022-06-30.

Instruktioner för ansökan Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

 

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2020-07-01 Visstidsanställning