arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i till projekt om arbetsrelaterat våld eller hot om våld

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 april

 • Sök jobbet senast

  14 maj

Om jobbet

vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-04-25.

Psykologiska institutionen är en mångfaldig och kreativ arbetsplats som bedriver utbildning och forskning i psykologi. Över 1000 studenter passerar varje termin våra olika utbildningar från grund- till forskarnivå. Psykologiska institutionen är en arbetsplats i utveckling och kommer till höstterminen 2021 flytta från nuvarande lokaler i Frescati hage till det nybyggda universitetsområdet Albano.

Projektbeskrivning

Anställningen är placerad inom Stressforskningsinstitutet vid Psykologiska Institutionen som bedriver grund- och tillämpad forskning utifrån tvärvetenskapliga och tvärmetodologiska ansatser. Verksamhetsidén är att studera hur individer och grupper påverkas av olika sociala miljöer, med särskilt fokus på stressreaktioner och hälsa.

Vi söker nu en forskare till enheten för epidemiologi för ett forskningsprojekt om arbetsrelaterat våld/hot om våld och dess organisatoriska och arbetsmiljö bestämningsfaktorer och hälsokonsekvenser. Projektet inbegriper analyser av data från longitudinella eller prospektiva kohorter, däribland den Svenska Longitudinella studien om Social situation, arbete och Hälsa (SLOSH). Forskningen sker också i samarbete med forskningsgrupper från Danmark och Finland.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna är analys och bearbetning av epidemiologiska data baserat på enkäter och/eller register, samt vetenskapligt skrivande. Vissa projektadministrativa uppgifter såsom dokumentation och datahantering ingår även i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid skicklighet i att skriva artiklar och publicera i internationella tidskrifter, erfarenhet eller kunskap inom det aktuella forskningsområdet, samt intresse eller dokumenterad förmåga att utföra avancerade analyser av longitudinella data.

Stor vikt fästs även vid förmåga att jobba såväl självständigt som i samarbete med andra, att utföra tilldelade arbetsuppgifter inom givna tidsramar, och förmåga och lämplighet i övrigt att väl fullgöra arbetsuppgifterna.

Erfarenhet av statistikprogram som SAS, Stata eller R samt metoder för longitudinella data lämpliga för kausal inferens är meriterande.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst ett år, med möjlighet till förlängning. Tillträde 2021-05-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av docent Linda Magnusson Hanson, tfn 08-5537 89 16, linda.hanson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, samhällsvetenskap

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat