arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i teoretisk fysik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 oktober

 • Sök jobbet senast

  1 december

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé.

Gruppen för teoretisk partikelfysik ledigkungör en tvåårig anställning som forskare i partikelfysikfenomenologi, med början under hösten 2021 eller efter överenskommelse.

Lundagruppen för teoretisk partikelfysik består av elva seniora forskare, fem postdoktorer och nio doktorander. Christian Bierlich, Rikkert Frederix, Leif Lönnblad, Stefan Prestel, Malin Sjödahl, Torbjörn Sjöstrand, Korinna Zapp och Gösta Gustafson (emeritus) arbetar med olika aspekter av QCD och fenomenologi vid kolliderare, med  tonvikt på utveckling och tillämpningar av händelsegeneratorer. Johan Bijnens arbetar huvudsakligen med hadron- och flavourfysik, främst med hjälp av kiral störningsteori. Johan Rathsman och Roman Pasechnik arbetar i första hand med fenomenologi för fysik bortom standardmodellen, särskilt Higgsfysik och unifierade gaugeteorier. Vidare information om gruppen är tillgänglig på webbsidan http://particle.thep.lu.se/

Gruppen har goda relationer med den experimentella partikelfysikgruppen i Lund, som är medlem i ATLAS och ALICE, och som också studerar möjligheterna till experiment i fundamental fysik vid den European Spallation Source som nu konstrueras i Lund och i letandet efter mörk materia (LDMX).

Arbetsuppgifter

Forskaren skall arbeta med ämnen relaterade till pågående forskningsprojekt inom gruppen, specifikt till precisionsfysik vid höga energier, svarande mot aktiviteter som bedrives av Rikkert Frederix, Stefan Prestel och Malin Sjödahl, eller till bortom Standardmodellens fysik, svarande mot aktiviteter som bedrives av Johan Rathsman och Roman Pasechnik. Notera att en anställning som forskare inom tungjonsfysik annonseras separat.

Kvalifikationer

Du som söker ska ha en doktorsexamen i teoretisk partikelfysik eller närliggande ämne. Du ska också ha utomordentliga forskningsmeriter och en demonstrerad styrka av oberoende forskning. I första hand söker vi forskare med gedigen erfarenhet i de delområden som beskrivits ovan.

Ansökningsförfarande

Ansökan sker elektroniskt med användande av Lunds universitets rekryteringssystem, https://www.lu.se/vacancies eller
https://www.naturvetenskap.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss. På utlysningens länkade sida skall du klicka på knappen "Logga in och sök jobbet" och därefter följa instruktioner. Ansökningar som i stället skickas direkt till någon av gruppmedlemmarna kan ej beaktas.
 
Ansökan skall innehålla ett CV, en kopia på doktorsdiplom, en kort beskrivning av din forskningsplan, samt publikationslista.
 
Tre referenspersoner ska anges och dessa ska instrueras att skicka rekommendationsbrev direkt till Roman.Pasechnik@thep.lu.se senast sista ansökningsdatum.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Hösten 2021 eller efter överenskommelse Visstidsanställning