arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i teoretisk astrofysik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds observatorium vid institutionen för astronomi och teoretisk fysik utlyser två forskaranställningar inom teoretisk astrofysik.

Vi söker kandidater med bakgrund inom numeriska modeller av galaxbildning/utveckling eller stjärnbildning. Anställningarna är på två år, med finansiering säkerställd för ett potentiellt tredje år (2+1 år). Förväntat startdatum är våren/hösten 2022.

Teoretisk astrofysik vid Lunds observatorium omfattar galaxbildning, galaktisk dynamik och utveckling, stjärnbildning och dynamik, planetbildning och dynamik, högenergiastrofysik och stjärnutveckling. Vi är starkt engagerade i ESA-uppdragen Gaia, 4MOST, CHEOPS, PLATO och LISA.

Arbetsuppgifter

Forskaren kommer att arbeta i samarbete med Dr. Oscar Agertz och galaxbildningsgruppen i Lund. Sökande uppmuntras att definiera sin egen forskning, men kommer också att få möjlighet att delta i projekt inom ett brett spektrum av ämnen, inklusive kosmologiska zoomsimuleringar av galaxbildning, Vintergatans ursprung, dvärggalaxbildning, galaktiska modeller av det interstellära mediet, och simuleringar av stjärnbildning med strålningshydrodynamiska metoder. Gruppen har tilldelning vid inhemska superdatoranläggningar som forskaren får tillgång till.

Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna. Inom ramen för anställningen ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Bedömningsgrunder

Bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. Du som söker ska ha avlagt doktorsexamen i astronomi, astrofysik eller närliggande ämne.

Villkor

Allmän tidsbegränsad heltidsanställning på två år.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska innehålla ett CV, en kopia på doktorsdiplom, en publikationslista och en redogörelse för forskningsintressen. Anmälan om forskningsintressen bör inte överstiga 3 sidor och bör innehålla din egen forskning som ska utföras i Lund, samt angivande av specifika intressen relaterade till galaxbildning, galaxutveckling eller stjärnbildning. Namn och kontaktuppgifter till tre personer som är villiga att ge referenser ska tillhandahållas.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2022 enligt överenskommelse Visstidsanställning till