arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i temperaturmätningar av tvåfasflöden

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik. www.fysik.lu.se.

Avdelningen för förbränningsfysik är väl etablerad och internationellt erkänd för excellens vid mätning och utveckling av förbränningsapplikationer relaterade till förbränningsmotorer för mark- och rymdfarkoster och energiproduktion.

Institutionen för fysik bedriver ett brett utbud av forskning, tillsammans med andra avdelningar inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten. Vår forskningsanläggning byggdes 2001 och stöder för närvarande arbetet med cirka 50 forskare. http://www.forbrf.lth.se/english/

Ämnesbeskrivning

Det föreslagna forskningsarbetet består i att bestämma temperaturfältet i tvåfasflödessystem. Detta gäller två specifika fall av studier:

- Förbränning av metallpartiklar
- Avdunstning av uppvärmda droppar från atomiserande sprejer
Arbetsuppgifter
I detta forskningsarbete kommer temperaturfältet i tvåfasflödessystem att undersökas inklusive förbränning av metallpartiklar och avdunstning av uppvärmda droppar från atomiserande sprayer.

För mätning av vätsketemperatur i sprejer kommer en metod som kombinerar tvåfärgad LIF-termometri tillsammans med Structured Laser Illumination Planar Imaging (SLIPI) att användas. Detta arbete kommer att fokusera på att titta på precisionen och noggrannheten i 2D-temperaturmätningarna och tillämpa tillvägagångssättet för sprejtorkningsapplikationer.

För förbränning av metallpartiklar kommer olika tillvägagångssätt som involverar detektionen av spektralband i den svarta kroppsstrålningen testas och tillämpas med dubbelexponering sCMOS och / eller höghastighetskameror. När det gäller högt koncentrerade metallpartiklar kommer SLIPI-tekniken också att testas och tillämpas för att analysera partikelflödet.

Både makroskopisk avbildning (områden i storleksordningen ~ 5 cm) och mikroskopisk avbildning (områden i storleksordningen ~ 5 mm) kommer att användas under detta projekt.

Detaljerad beskrivning av arbetsuppgifterna:


- Forskning inom ämnesområdet.
- Handledning av examensarbeten och doktorander.
- Samarbete med näringslivet och samhället i stort.
- Administration relaterad till de arbetsuppgifter som anges ovan.

Krav för anställningen

Sökande måste ha:

- Avlagd doktorsexamen inom ämnesområdet.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Omfattande kunskap om temperaturmätningar av partiklar / droppar med laserbaserad diagnostik.
- Förmåga att självständigt utforma och genomföra experimentella forskningsprojekt relaterade till tvåfas flödessystem.
- En bred kompetensprofil och kunskap inom värmeöverföring och vätskemekanik är viktigt för detta projekt.
- En god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.

Meriterande för anställningen


- Omfattande erfarenhet av temperaturmätningar med temperaturkänsliga färgämnen.
- Omfattande erfarenhet av laser diagnostik.
- Erfarenhet av laboratoriearbete relaterat till tvåfasflöden.
- Starka färdigheter inom programmering och bildanalys.
- Tidskriftspublikationer i fältet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Tidsbegränsad anställning, 1,5 år, 100%. 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

- Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
- En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
- Kontaktuppgifter till minst två referenser.
- Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: snarast möjligt Visstidsanställning