arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i syntetisk materialkemi

 • Yrkesroll

  Materialkemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 september

 • Sök jobbet senast

  27 september

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2020-09-27.

Institutionen för material- och miljökemi är en av de större institutionerna vid Stockholms universitet med ca 150 anställda och ca 2 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot fast kemi, materialkemi och modern karakteriseringsteknik. De huvudsakliga forskningsområdena är: porösa material, biobaserade material och elektronmikroskopi.

Projektbeskrivning

Gruppen för fysikaliska materialkemi vid institutionen för material- och miljökemi, ledd av prof. Dr. Anja-Verena Mudring (www.mudring.org) är upptagen med att utforska nya material för energirelaterade applikationer för ett hållbart samhälle. Hållbarhet är ett av våra grundläggande krav. Därför är utvecklingen av teknik som minimerar vår miljöpåverkan av största vikt. Tillämpningar i fokus är energieffektiv magnetisk kylning och termoelektrisk energiomvandling. Syntes av dessa med avancerade kemiska tekniker och avancerade karakteriseringsmetoder som röntgendiffraktion, neutronspridning, elektronmikroskopi, mätning av transportegenskaper såsom värme och elektronkonduktivitet samt teoretisk modellering är viktiga för att främja fält.

Arbetsuppgifter

Anställningen kräver utveckling, syntes och karakterisering av intermetalliska föreningar, dataanalys och tolkning samt deras vetenskapliga presentation i form av vetenskapliga publikationer, muntliga och affischbidrag samt projektrapporter och uppsökande för allmänheten. Anställningen ska medföra kunskapsöverföring, utbildning och mentorskap i fältet. Vidare kommer anställningen att kräva deltagande i bidragsadministration.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. 

Bedömningsgrunder

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen inom kemisk eller fysikalisk vetenskap eller kemiteknik/teknisk fysik och har minst 2 års erfarenhet som postdoktor inom materialkemi, fasta tillståndets kemi eller fysik. 

Under utnämningen kommer särskild tonvikt att läggas på vetenskaplig färdighet. Kandidaten måste ha dokumenterad erfarenhet av syntetiskt fast tillstånd och materialkemi. Kandidaten måste dokumentera erfarenheten genom att ha publicerat i ansedda vetenskapliga tidskrifter.

Dokumenterad kunskap om olika tekniker för syntes av fast tillstånd såsom bågsmältning, flödesreaktioner och högtemperatursyntes, i pulver- och enkristall röntgendiffraktionsanalys, elektronmikroskopi, termisk analys, materialegenskaper (värme och elektrisk ledningsförmåga, magnetisering, etc.), egenskapsprognos med teoretiska verktyg.

Sökande måste ha starka kommunikations- och ledningsförmågor med utmärkta kunskaper i engelska, både skriftliga och muntliga.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning. Tillträde 2020-11-15 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Professor Anja-Verena-Mudring, anja-verena.mudring@mmk.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner 

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver: – varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet – varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Materialkemist

Lön

Individuell lönesättning. Enligt SU:s regelverk

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat