arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i Strömningslära inom området vattenbyggnadshydraulik

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  7 december

 • Sök jobbet senast

  4 januari

Om jobbet

Forskningsämnet Strömningslära inom Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet (LTU) bedriver forskning och undervisning ofta kopplat till industriell och miljöinriktad strömningsmekanik. Det gäller bland annat vattenkraft, komposittillverkning, mineralförädling och kylning av datacenter. Inom främst vattenkraft och området vattenbyggnadshydraulik behöver vi nu under ett år utöka den seniora staben på ämnet med en forskare.

Inom Strömningslära baseras forskningen dels på experimentella undersökningar, i laboratorium och i fält, och dels på numeriska simuleringar och analytiska modeller. I gruppen av forskare vid Strömningslära finns idag cirka 10 seniorforskare och 12 doktorander som arbetar inom olika applikationsområden men ofta med liknande numeriska och experimentella verktyg. För att exemplifiera finns ett datakluster med cirka 450 beräkningskärnor och ett modernt laboratorium, John Field Laboratoriet, som består av ett antal avancerade laserbaserade mätutrustningar inklusive ett nytt system för tomografisk mätning av flöden.

Ämnesbeskrivning

Strömningslära omfattar strömning i porösa material, flerfasströmning och reologi kopplat till industriella tillverkningsmetoder, strömningsoptimering och strömningsdesign för energitekniska tillämpningar samt magnetohydrodynamik.

Arbetsuppgifter

Tjänsten kommer, till att börja med, fokuseras på området strömningsmekanik kopplad till vattenbyggnadshydraulik men frågeställningar inom andra områden kommer också att dyka upp exempelvis gällande kylning av datacenter och formsprutning av polymerer och tjänsten omfattar cirka 30 % undervisning. Huvudsakliga arbetsuppgifter blir att med hjälp av avancerade strömningstekniska verktyg planera och bedriva forskning tillsammans med kollegor. Det ingår också att undervisa i kurser främst på grundläggande nivå samt att tillsammans med kollegor söka finansiering för forskningsprojekt. Målet är vidare att utveckla nationella och internationella kontakter samt att bidra till utvecklingen av LTUs, institutionens och avdelningens mål och strategier. I tjänsten ingår också att bidra till strategiarbete och arbete med infrastruktur inom området.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som forskare är den som avlagt doktorsexamen i strömningslära/ strömningsmekanik. Vi ser helst att din doktorsexamen inte är äldre än 2 år.

Den sökande behöver ha dokumenterad erfarenhet inom området vattenhydraulik liksom förmåga att planera och tackla svåra problem med avancerade metoder inom strömningsmekaniken. Kunskap om numeriska beräkningar och avancerade experimentella metoder inom strömningsmekaniken liksom praktisk erfarenhet av arbete med CFD är meriterande. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att samarbeta med industrin. Undervisning och många industrikontakter sker på svenska varför den sökande måste behärska det svenska språket.

Vår forskningsgrupp utgörs till största delen av män varför vi gärna ser kvinnliga sökande. Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

Information

Tjänsten är en heltidsanställning under ett år.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Staffan Lundström, 0920-49 2392 staffan.lundstrom@ltu.se

Facklig företrädare: SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 christer.gardelli@ltu.se och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 lars.frisk@ltu.se

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, tillit, öppenhet och ansvar.

Ansökan

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4001-2018
Sista ansökningsdag: 2019-01-04