arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i statsvetenskap med inriktning mot klimatpolitik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 oktober

 • Sök jobbet senast

  27 november

Om jobbet

vid Statsvetenskapliga institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-11-27.

Projektbeskrivning

Statsvetenskapliga institutionen utlyser nu en ledig tjänst som forskare i ett forskningsprojekt finansierat av Formas: Klimatåtgärder i en kris: Hur svenska samarbetsinitiativ för att minska klimatutsläppen hanterar COVID-19-pandemin. Den tilltänkta kandidaten kommer att undersöka hur utvalda klimatinitiativ initierade av regeringen, företag och civilsamhället hanterar klimatomställningen i pandemin. Kandidaten kommer att samarbeta med forskare i ett pågående projekt om icke-statliga aktörers roll i klimatomställningen. För mer information om projektet Klimatpolitiska initiativ efter Paris. Icke-statliga aktörer roll i Sveriges omställning till en fossilfri välfärdsstat (ACTS), se: http://act-sweden.se.

Den tilltänkta forskaren kommer att genomföra en enkät och semi-strukturerade intervjuer med experter från tre typer av klimatinitiativ: företagsnätverket Haga-initiativet, regeringens Fossilfritt Sverige och miljörörelsen Fridays for Future. Projektet kommer att undersöka aktörernas hantering av Covid-19 krisen med avseende på deras mål, argument och strategier. Projektet kommer att bidra till aktuella debatter och analyser av det Klimatpolitiska rådet om effekterna av Coronakrisen på Sveriges förutsättningar att må målet om ett fossilfritt välfärdsland till 2045.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för forskaren är att genomföra detta forskningsprojekt i samarbete med andra projektdeltagare och ACTS-projektet. Forskningsuppgifter kommer att omfatta datainsamling, analys, publicering i vetenskapliga tidskrifter samt kommunikation av forskningsresultat i policyrelevanta forum. Den tilltänkta kandidaten kommer att ingå i forskargruppen om miljöpolitik, politik och lärande (EPPLE). Anställningen omfattar 20 procent undervisning.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vi söker kandidater med doktorsexamen i statsvetenskap eller relaterade discipliner med bakgrund inom miljö- och klimatpolitik, internationella relationer, jämförande politik och/eller policystudier. Vi är särskilt intresserade av kandidater med bakgrund och förtrogenhet med blandade metoder, med fokus på enkäter, semistrukturerade intervjuer och kvalitativ innehållsanalys.

Tidigare arbetserfarenhet med kodningsprogramvara är en merit men inte ett krav. Kandidaten bör ha goda färdigheter i akademiskt skriven engelska och vara villig att också presentera forskningsresultat till beslutsfattare och intressenter. God kunskap om Sveriges klimatpolitik är meriterande. Ytterligare meriter inkluderar förmåga att arbeta i en tvärvetenskapligt forskargrupp och att kommunicera forskningsresultat till bredare publik utanför akademin.

Det är meriterande om det inte har gått längre än 3 år (från sista ansökningsdatum) sedan doktorsexamen eller motsvarande akademisk kompetens är avlagd.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid (80 procent forskning och 20 procent undervisning) i 12 månader, med möjlighet till förlängning. Tillträde 2021-01-15 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Fil. Dr Jens Marquardt, tfn +49 163 60 787 67, jens.marquardt@statsvet.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat