arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i psykologi (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  1 december

Om jobbet

vid Psykologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2019-12-01.

Institutionen för psykologi är en av de större institutionerna inom Samhällsvetenskapliga fakulteten med ca 150 anställda och ca 2 000 studenter per läsår.

Projektbeskrivning

Projektet inriktar sig på att undersöka interbaserad behandling mot problematisk alkoholkonsumtion i en arbetslivskontext.

Inom projektet kommer intervjuer att genomföras med arbetstagare och arbetsgivare inom de medverkande organisationerna. Behandlingen kommer att ges inom ramen för Alna Sveriges verksamhet.

Ett kvalitativ tillvägagångssätt kommer att användas för att besvara aktuella frågeställningar.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår det att genomföra intervjuer. Vidare ingår även analys av de insamlade datamaterialet från intervjuerna, samt att författa vetenskapliga artiklar tillsammans med den övriga projektgruppen. Anställningen har forskningsfokus och bygger på att sökanden har långt gående kunskaper i kvalitativ metod samt av utvärdering av individdata.  

Behörighetskrav

Avlagd doktorsexamen i klinisk psykologi och att det har gått minst ett år efter avlagd examen. Leg. psykolog är ett krav, liksom erfarenhet av kvalitativ forskning. Flytande i både svenska och engelska är ett krav. Erfarenhet av beroendeområdet är önskvärt.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Personlig lämplighet kommer även att utgöra en viktig bedömningsgrund. 

Anställningsvillkor

Anställningen avser 20 % av heltid och är tidsbegränsad till ett år, med möjlighet till ytterligare ett års förlängning. Tillträde 2020-01-01.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av projektledare, dr. Kristina Sundqvist, kristina.sundqvist@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.