arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i praktisk filosofi med inriktning mot bioetik och rättspsykiatri

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Deltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  15 september

 • Sök jobbet senast

  3 oktober

Om jobbet

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 56 000 studenter och 6 600 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLoV) vid humanistiska fakulteten har omkring 100 anställda och en undervisningsvolym som omfattar cirka 350 helårsstudenter. Här pågår många stora nationella och internationella forskningsprojekt. Vi utbildar filosofer, logiker, lingvister, språkteknologer, vetenskapsteoretiker, filosofihistoriker, filologer och lärare i filosofi. Institutionen bedriver även forskarutbildning och utvecklingsarbete inom sina områden.

Praktisk filosofi har omfattande forskning och forskarutbildning inom både grundläggande och tillämpad filosofi. Ämnet är särskilt starkt inom tillämpad etik och politisk filosofi kopplad till bioetik, global etik och tekniketik. Ämnet har flera löpande externa undervisnings-, handlednings- och konsultuppdrag med inriktning mot hälso- och sjukvård, hälsovetenskaplig forskning, folkhälsa och global hälsa, forskningsetik och teknikutveckling. En professor, en docent och lektor samt flera doktorander och yngre forskare är aktiva inom detta fält. Forskningen är också tvärvetenskaplig och inbegriper samarbeten inom flera fakultetsövergripande centra, av vilka denna utlysning anknyter till Centrum för etik, juridik och mental hälsa (CELAM): https://www.gu.se/celam,  ett tvärvetenskapligt centrum med nära samarbete med Sahlgrenska akademin, Sahlgrenska universitetssjukhusets rättspsykiatriska vårdkedja, Rättsmedicinalverket och Kriminalvården. Mer information om forskningsområdet praktisk filosofi vid Göteborgs universitet finns här: https://www.gu.se/flov/var-forskning/forskningsomraden-inom-filosofi-lingvistik-och-vetenskapsteori/forskning-inom-praktisk-filosofi

Föreliggande anställning är knuten till forskning och konsultinsatser inom programmet FOR-EVIDENCE, som finansieras av FORTE 2019–2024 för att stärka och utforska den rättspsykiatriska vårdens evidensbas, och utveckla och analysera förutsättningarna för klinisk forskning ur detta avseende. I delprojektet FOR-ETHICS analyseras etiska aspekter av detta allmänna tema, rörande grundläggande frågor om vårdens mål och specifika forskningsetiska komplikationer, t ex vad gäller informerat samtycke och rekrytering i en patientpopulation som dels är under tvångsvård med höga säkerhetskrav, dels karakteriseras av varierande och ibland sviktande beslutskompetens. FOR-ETHICS leds av Christian Munthe och den som rekryteras kommer att arbete i nära samarbete med honom, liksom i nära tvärvetenskaplig samverkan med forskare från andra discipliner, som medicin, psykologi och juridik, samt praktiker inom den rättspsykiatriska vården. Arbetet kräver god förmåga att tala, förstå, läsa och skriva på både svenska och engelska, då forskningen sker i nära samarbete med vården och till CELAM kopplade svenska myndigheter. Nära kännedom om det svenska rättspsykiatriska vårdsystemets och dess rättsliga förutsättningar i ett internationellt perspektiv är också betydelsefullt.

Mer information om Christian Munthes forskning: https://www.gu.se/om-universitetet/hitta-person/christianmunthe

Ämne 
Praktisk filosofi 

Ämnesbeskrivning 
Forskning inriktad på bioetiska frågor av relevans för rättspsykiatrisk vård och relaterad klinisk forskningsetik, i synnerhet frågor av relevans för att stärka den rättspsykiatriska vårdens evidensbas.

Arbetsuppgifter 
Den som rekryteras ska i första hand arbeta tillsammans med Christian Munthe i utvecklandet av en etisk analysmodell för rättspsykiatrins mål, samt analyser av såväl vårdetiska, forskningsetiska som rättsliga tillämpningar av denna. Forskaren förväntas vidare parallellt att samverka med andra forskare i FOR-EVIDENCE och CELAM kring relaterade forsknings- och vårdetiska frågor relaterade till rättspsykiatrin.

Forskning och utveckling inkluderar forskning som publiceras och presenteras i internationella fackgranskade kanaler, liksom arbete med innovation av arbetssätt, institutionella system och regelverk i Sverige i samverkan med verksamhets- och myndighetsföreträdare och -praktiker. Det ingår också utveckling av nya projekt och aktiv medverkan i att söka externa forskningsmedel. Både forskning och utveckling och undervisning kräver tillräckliga språkkunskaper i både engelska och svenska.

Den som anställs förväntas vidare delta i CELAMs och FLoVs reguljära aktiviteter, i synnerhet relevanta forskningsseminarier, och att som regel vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen i proportion till anställningens omfattning.

 

För övrig information, kvalifikationer och behörighetskrav och för att söka tjänsten se den fullständiga annonsen på www.gu.se. 

 

 

Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Göteborgs universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Ej specificerat