arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i paleoklimatologi (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Kvartärgeolog

 • Anställning

  Heltid, 11 dagar - upp till 3 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 september

 • Sök jobbet senast

  5 oktober

Om jobbet

vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2022-10-05.

Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 110 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, permafrost och miljösystem, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, samt Landskap, miljö och geomatik. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Projektbeskrivning

Det övergtipande syftet med projeketet är att använda naturliga arkiv för att öka förståelsen för de processer som ligger bakom hydroklimatologiska extremer i södra Afrika, ur ett paleoklimatologiskt persepktiv.

Arbetsuppgifter

Arbetet innefattar paleoklimatologiska analyser samt tolkning, sammanställning och presentation av paleoklimatologiska data. Huvudfokus ligger på att tolka befintliga data från mikrofossilanalys och isotopanalyser på biomarkörer i sedimentkärnor. Även mikroskopanalys av mikrofossil (diatomeer) kan förekomma, samt körning av lipid-prover för stabil isotopanalys i GC-irMS. Sammanställning och kvalitetsvalidering av utfall från isotopanalysen ingår i arbetsuppgifterna.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. 

Anställningen kräver tidigare praktisk erfarenhet av analys och tolkning av paleo-klimatologiska data erhållna från mikrofossilanalys och isotopsammansättning i biomarkörer, från daterade sedimentkärnor. Publicerade artiklar där vattenisotopdata på biomarkörer och mikrofossildata kombineras i ett paleo-perspektiv är meriterande.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid under tre månader. Tillträde 2022-11-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av projektansvarig Elin Norström, elin.norstrom@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Kvartärgeolog

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat