arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i oceanografi med klimatinriktning

 • Ort

  Norrköping

 • Yrkesroll

  Oceanograf

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 juni

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Vill du vara med om att ta fram kunskap om hur klimatförändringarna påverkar havsmiljön? Nu förstärker oceanografienheten vid SMHIs forskningsavdelning verksamheten inom havs- och klimatfrågor för att möta samhällets behov. Vi erbjuder en stimulerande miljö med externa kontakter och flexibla arbetsformer.

Oceanografienheten vid SMHIs forskningsavdelning bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom havsmiljö, havsklimat, och operationell oceanografi. Vi arbetar med analyser och utveckling av modeller och observationer i hav och kustzon med huvudfokus på Östersjön, Nordsjön och Arktis. Vi är idag 16 personer på enheten och ca 100 personer på forskningsavdelningen. Vår verksamhet är till stor del externfinansierad och oceanografiska enheten har lyckats väl med att attrahera forskningsmedel på både nationell och europeisk nivå.

Du kommer att arbeta med forskning med inriktning mot klimateffekter på havsmiljön, främst i Östersjön, Nordsjön och Arktis. Beroende på din bakgrund och erfarenhet ser vi olika möjligheter för tjänsten. Antingen en driven men mer junior forskare med specialisering inom oceanografi och havsklimatforskning, eller en etablerad forskare som kan vara med och driva vår grupp och forskning framåt inom området.

Forsknings- och utvecklingsarbetet innefattar modellering med kopplade fysiska-biogeokemiska havsmodeller och kopplade atmosfär-havsmodeller, samt kvalificerade analyser av klimatprojektioner från dessa modeller. Detta innebär att arbetsuppgifter såsom modellutveckling, modellvalidering, process- och klimateffektstudier samt analyser av modellsimuleringar och observationer ingår i arbetet. För en mer meriterad kandidat kan arbetet även innefatta strategiska frågor, ledning av yngre forskare, samt upprätthållande av samarbete inom SMHI och inom nationella och internationella nätverk.

Arbetet kommer främst att utföras inom ramen för olika nationella och europeiska forskningsprojekt, vilket innebär medverkan i projektens alla olika faser: ansökning, planering, genomförande och avrapportering.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Norrköping eller Göteborg.

Din profil


Vi söker dig som är disputerad oceanograf eller motsvarande.

Du har goda teoretiska kunskaper om havets fysik. Du har även dokumenterad erfarenhet av:
 • analys- och forskningsarbete inom oceanografienhetens verksamhetsområde
 • vetenskaplig publicering och muntliga presentationer på internationella konferenser
 • programmering (att ha arbetat i Fortran är en stark merit, men även andra programmeringsspråk är meriterande)
 • arbete med analys- och statistikprogram såsom MatLab, Python, R eller liknande.
Det är starkt meriterande om du även har erfarenhet av arbete med och kunskap om:
 • klimateffekter i havet
 • havets biogeokemi.
Det är meriterande om du har ett etablerat internationellt forskarnätverk samt erfarenhet av:
 • utveckling, validering och användning av numeriska datormodeller, gärna på klimattidsskala
 • arbete med regionalt nerskalade havsmodeller
 • arbete med Östersjön, Nordsjön och/eller Arktiska hav
 • dokumenterad erfarenhet att söka och attrahera forskningsfinansiering till dig själv, din grupp, eller inom internationella konsortier
 • handledning av studenter, doktorander, och yngre forskare
 • akademiska förtroendeuppdrag
 • projektledning, projektuppföljning och projektrapportering till finansiärer
 • interaktion med intressenter.
Som person är du strukturerad och planerar, organiserar samt prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt för att möta deadlines. Våra arbetsformer förutsätter att du har god förmåga att kunna arbeta såväl i grupp som självständigt. Du har hög motivation och intresse för arbete med forskning, dataanalys, modellutveckling och numerisk problemlösning. Du har dessutom ett stort intresse för naturvetenskapliga frågeställningar i allmänhet och havs- och klimatfrågor i synnerhet

Goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift, är ett krav. Kunskaper i svenska är en fördel och om det saknas krävs en vilja att snabbt vilja lära sig.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta gärna Lars Arneborg, enhetschef, eller personalspecialist Elin Ring. Fackliga representanter är Lennart Robertson för SACO och Anders Höglund för ST. Samtliga nås på 011-495 80 00 eller via e-post, fornamn.efternamn@smhi.se.

Din ansökan


Välkommen med din ansökan, märkt med referensnummer 1379, senast den 1:e september 2019.

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift i att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

Kontaktpersoner

Lars Arneborg, Enhetschef

011-495 80 00

lars.arneborg@smhi.se


Elin Ring, HR-Specialist

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se


Lennart Robertson, SACO

011-495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se


Anders Höglund, ST

011 495 80 00

fornamn.efternamn@smhi.se