arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i nutritionsepidemiologi

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 september

 • Sök jobbet senast

  12 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen


Forskargruppen Diabetes och kardiovaskulär sjukdom vid institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö inom medicinska fakulteten, bedriver idag forskning om betydelsen av genetik, kost, metaboliter, och tarmens mikrobiota för uppkomst av kardiometabola sjukdomar och ligger i framkant inom sitt område.

Forskargruppen arbetar just nu med projektet ”Tarmmikrobiotans roll för kardiometabola sjukdomar”. Du kan läsa mer om projektet på https://portal.research.lu.se/sv/persons/marju-orho-melander

Forskargruppen leds av professor Marju Orho-Melander och inkluderar ytterligare 8 medarbetare. Gruppen är internationell och omfattar medarbetare inom forskning, administration och teknik. Vi söker nu en driven och erfaren forskare inom nutritionsepidemiologi som stöd i projektet.

Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

 

Vi erbjuder


Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet på https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden


Forskningsuppgiften består i att du självständigt undersöker statistiska samband mellan kostfaktorer, kostmetaboliter, tarmbakterier och kardiometabola sjukdomar och relaterade biomarkörer i stora studiekohorter, framför allt inom Malmö Offspring studien (MOS)(n=5500), SCAPIS-Malmö-Uppsala (n=10,000) och Malmö kost Cancerstudien (n=28,000). I arbetsuppgifterna ingår att ansvara för och leda arbetet med kostdatahantering samt att arbeta med mikrobiotadata baserad på metagenomiska analyser. Återundersökningar inom MOS och SCAPIS är planerade och dessa kommer att inkludera insamling av ytterligare kostdata, vilket kräver gedigen erfarenhet av olika kostundersökningsmetoder samt kostdatahantering. I MOS och SCAPIS ingår även omfattande blodmetabolitdatabaser. Vi har därför som mål att identifiera nya objektiva kostbiomarkörer, samt att använda dessa och tidigare kända kostbiomarkörer som komplement till självrapporterade kostdata. Tidigare arbete med kostbiomarkörer är därför viktigt. Avsikten är också att studera interaktion mellan olika kostmönster och genetiska faktorer, vilket även innefattar framtagande av genetiska riskscores. För kommande kostundersökningar håller vi dessutom på att utveckla ett nytt matfrekvensformulär, baserat på kunskap om kostvanor i Malmöregionen.

Du kommer att självständigt och i samarbete bedriva nutritionsepidemiologiska forskningsprojekt, publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter, bidra till konferenser, undervisa och handleda studenter, skriva ansökningar samt bistå i övriga arbetsuppgifter i det omnämnda forskningsprojektet.

 

Kvalifikationer


Krav för anställningen är:

- Doktorsexamen i medicinsk vetenskap med specialisering inom
- Docentkompetens inom nutritionsepidemiologi
- Gedigen erfarenhet av kostdatainsamling och kostdatahantering i stora studiematerial.
- Gedigen erfarenhet av kostmönsteranalys.
- Gedigen erfarenhet av SPSS och STATA.
- Erfarenhet av studier med metagenomisk mikrobiotadata.
- Erfarenhet av epidemiologiska studier om interaktioner mellan kost, mikrobiota och gener.
- Erfarenhet och kunskap om olika kostmätningsmetoder.
- Mycket goda kunskaper i svenska och
- Mycket goda kunskaper om typ 2-diabetes och kardiovaskulär sjukdom.
- God analytisk förmåga, driv samt god förmåga att
- Förmåga att bedriva oberoende forskning på avancerad nivå.
- Dokumenterad erfarenhet att söka och få egna forskningsanslag i konkurrens
-  

Meriterande för anställningen är:


- Erfarenhet av arbete med kostbiomarkördata.
- Arbetsledning inom kostdatahantering.
- Erfarenhet av intervjuer om kostintag av forskningsprojektdeltagare
- Erfarenhet av livsmedelsverkets kostdatasystem.
- Erfarenhet av internationella samarbetsprojekt.
- God kännedom om kostvanor i såväl lokalt som nationellt.
- Tidigare erfarenhet av att forska i liknande

Vetenskaplig skicklighet är det främsta anställningskriteriet. Vid utvärderingen kommer forskningsprofil, erfarenhet och kunskap att beaktas samt personliga egenskaper som samarbetsförmåga.

 

Övrigt


Anställningen är en tillsvidareanställning med omfattningen 100 procent av heltid med tillsättning snarast.

 

Så här söker du


Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev, CV, (inklusive publikationslista), en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen, intyg om docentkompetens samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö är en av de sex institutionerna vid Lunds universitets medicinska fakultet. Vi har ett starkt fokus på klinisk och epidemiologisk forskning, och bedriver även en omfattande preklinisk laboratorieforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast, eller enligt önskemål Tillsvidareanställning