arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i molekylärbiologi och epigenetik

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 juni

 • Sök jobbet senast

  22 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2021-08-22.

SciLifeLab är ett nationellt forskningscenter för molekylär biovetenskap vid Karolinska institutets campus i Solna. SciLifeLab tillhandahåller infrastruktur för moderna molekylära teknologier och utgör ett samverkanscentrum för Stockholms universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala universitet. Centret samlar ett brett spektrum av forskare över traditionella universitet- och institutionsgränser, för att underlätta samarbeten och tvärvetenskapliga studier inom två huvudfokusområden: hälso- och miljöforskning.
Stockholms universitet är bland världens högst rankade lärosäten inom miljövetenskap. Institutionen för miljövetenskap är en multidisciplinär institution som samlar ca 200 anställda forskare, doktorander och teknisk/administrativ personal från flera områden inom naturvetenskap, och över 30 länder, för att studera olika miljöfenomen.

Projektbeskrivning

Exponering för luftföroreningar eller de hundratusentals kemikalier som förorenar vår miljö är riskfaktorer för många sjukdomar. Det har varit ett snabbt ökande intresse för huruvida miljöfaktorer modulerar epigenetiska modifieringar och därigenom påverkar genuttryck och fenotyp. Vi kombinerar experimentella modellsystem, omics-verktyg och molekylär epidemiologisk forskning för att studera hur gen-miljö-interaktioner kan påverka vår hälsa.
Vi söker en forskare med starka färdigheter inom molekylärbiologiska metoder och epigenetik. Denna anställning innebär arbete med cell- och djurexperiment samt humanprover för att studera molekylära mekanismer och hälsorisker kopplade till miljöfaktorer så som miljöföroreningar. Du kommer jobba, som en del av ett större team, i det ERC finansierade projekted PATER, med fokus på att öka förståelsen kring multigenerationellt epigenetiskt arv.

Arbetsuppgifter

Forskaren kommer att arbeta i docent Oskar Karlssons forskningsgrupp vid SciLifeLab i Solna. Arbetsuppgifter inkluderar att planera och genomföra experimentella försök som involverar djurmodeller och cellstudier i nära samarbeta med övriga personer i gruppen. Genomföra, och ansvara för, molekylära analyser (tex epigenom, transkriptom, proteom). Använda metoder som RNA-seq, RRBS, WGBS, och ChIP-seq. Analysera data och skriva vetenskapliga publikationer.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom molekylärbiologiska metoder och epigenetik. Vi söker en noggrann person med öga för detaljer, initiativförmåga och ansvarskänsla, samt god förmåga till både självständigt arbete och arbete i grupp.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller två år, med möjlighet till förlängning. Tillträde i september eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av docent Oskar Karlsson, oskar.karlsson@aces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms univesitets webbplats www.su.se/jobb.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Molekylärbiolog

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat