arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i molekylär cellbiologi hos växter

 • Yrkesroll

  Näringsforskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 juni

 • Sök jobbet senast

  13 juli

Om jobbet

Institutionen för växtbiologi
En befattning som forskare i molekylär cellbiologi hos växter ledigförklaras vid Institutionen för växtbiologi vid SLU, Uppsala. Institutionen har ungefär 80 anställda och bedriver forskning fokuserad på växters utvecklingsbiologi, diversitet och försvar (www.slu.se/sv/institutioner/vaxtbiologi-skogsgenetik/). Institutionen tillhör Uppsala BioCentrum (bioc.slu.se), en excellent forskningsmiljö som kombinerar kompetens inom växtbiologi, skoglig mykologi och växtpatologi, mikrobiologi, livsmedelsvetenskap, kemi och bioteknologi med en högkvalitativ infrastruktur bl a bestående av moderna växtodlingsfaciliteter och utrustning för avancerad mikroskopi samt molekylärbiologi. Institutionen är också en del av Linnécentret för växtbiologi i Uppsala (lcpu.se), en plattform för interaktioner mellan växtforskare vid SLU och Uppsala universitet.

Ämnesbeskrivning:


Ämnet omfattar forskning kring hur sockerreglerad kolmetabolism styr växters tillväxt och utveckling.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:

Innehavaren ska etablera en forskningsverksamhet inriktad mot studier kring sockerreglerad kolmetabolism och signalering hos ris och korn samt hur dessa processer kan användas för att genom riktad växtförädling ta fram grödor med förbättrad kvantitet och kvalitet. Forskningen förväntas ske i nära samarbete med forskarkollegor såväl inom institutionen och SLU som genom nationellt och internationellt samarbete med långvariga perioder av aktiv forskning i andra lab. I arbetet ingår att aktivt ansöka om externa medel för att på sikt kunna utveckla forskningsverksamheten i flera riktningar.

Kvalifikationer:

Den sökande ska ha en doktorexamen inom växtbiologi, molekylärbiologi eller motsvarande kunskaper som av arbetsgivaren bedöms som likvärdiga samt dokumenterad erfarenhet av funktionella genanalyser och arbete med geneditering (CRISPR/Cas9) i ris och korn. Erfarenhet av experimentella studier med växter under kontrollerade förhållande i växthus och klimatkammare är meriterande. Kreativitet, motivation och drivkraft är viktiga personliga egenskaper som är meriterande. Goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är en förutsättning eftersom engelska är arbetsspråk i forskargruppen. Du bör också ha förmåga att bedriva självständig forskning, ta initiativ, fråga relevanta vetenskapliga frågor och samverka med andra forskare.

Placering:

Uppsala.

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning (vikariat) 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%.

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-06-27.

Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: (1) CV inklusive publikationslista, (2) beskrivning av forskningserfarenhet, (3) motivationsbrev, (4) examensbevis (på svenska eller engelska) och (5) namn på två till tre referenspersoner.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Näringsforskare

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat