arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i modellering av kopplade social-ekologiska system

 • Yrkesroll

  Hydrolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 mars

 • Sök jobbet senast

  7 april

Om jobbet

vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2020-04-07.

Projektbeskrivning

I en värld som genomgår snabba och mångfaldiga förändringar stiger extrema händelser, medan social-ekologiska system alltmer kopplas samman med ömsesidiga återkopplingar över sociala och miljömässiga dimensioner. För att kunna beräkna, förbereda sig för och anpassa sig till regionala och globala förändringar och ytterligheter är det avgörande att ta itu med den nuvarande bristen på kunskap om förändringsdrivrutiner och interaktioner, olika anslutna (sammansatta) extrema händelser och deras effekter på samhällen och ekosystem.

Vi söker en kandidat för en forskarposition för att i) modellera och analysera förändringar i kopplade social-ekologiska system och deras olika komponenter, såsom förändringar i hydroklimatiska processer, landskap och deras kombinerade effekter på ekosystem, med fokus på vatten tillgänglighet; ii) undersöka, karakterisera rumsliga-tidsmässiga trender och identifiera regionala / globala hot spots av hydroklimatiska förändringar (t.ex. värmeböljor och torka); iii) identifiera eventuella brister i hydrologiska modellstruktur och representation av kopplade naturliga och mänskliga processer.

Arbetsuppgifter

En önskvärd kandidat har erfarenhet av ”big data-analys” och regional och global skala modellering, såsom att utveckla statistiska, konceptuella och processbaserade modeller för avrinningsbeteende och respons under klimat- och markanvändningsändringar. Kandidaten förväntas producera vetenskapliga artiklar av hög kvalitet som är lämpliga för publicering i högprofilerade tidskrifter och för presentation på nationella och internationella konferenser, samt stödja och lämna bidragsförslag till externa finansieringsorgan.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Sökande addresera alla följande kriterier för urval i sin ansökan.
 • Bevis på stark bakgrund inom hydrologi med kvantitativa och teoretiska färdigheter fokuserade på utveckling av både statistiska och processbaserade modeller.
 • Utvecklingen av nya metodologier för rumslig tidsanalys av stora hydroklimatuppsättningar, kalibrering och utvärdering av hydrologiska modeller och osäkerhetsanalys.
 • En publikationsrapport i högkvalitativa tidskrifter som tydligt återspeglar förmågan att bedriva och publicera forskning inom området hydrologi, hydroklimatologi och / eller klimatförändringar.
 • Utmärkta skriftliga och muntliga kommunikationsförmågor.
 • Förmågan att arbeta effektivt som en del av ett tvärvetenskapligt forskarteam och utföra oberoende individuell forskning.
 • Visad förmåga att arbeta med människor med olika kulturella bakgrunder.
 Önskvärda kriterier 
 • Erfarenhet av att arbeta i internationella forskningsprojekt
 • Programmeringsfärdigheter (t.ex. i MATLAB), hydrologisk modellering (t.ex. SACRAMENTO, SIMHYD, HBV och GR4J) och rumslig analys (t.ex. med GIS eller MATLAB)

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller för ett år med möjlighet till förlängning. Tillträde 2020-05-15 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Zahra Kalantari, zahra.kalantari@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb, under Lediga jobb. 

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Hydrolog

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat