arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i mikrobiell ekologi: Marksvampar i odlingslandskapet

 • Yrkesroll

  Näringsforskare

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 april

 • Sök jobbet senast

  21 april

Om jobbet

Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi
En anställning som forskare/postdoktor i mikrobiologisk ekologi erbjuds vid Institutionen för skoglig mykologi och växtpatologi, som är en del av BioCentrum, Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Vid institutionen bedriver vi grundläggande och tillämpad forskning med fokus på interaktioner mellan växter, patogena, symbiotiska och saprotrofa svampar och andra mikroorganismer och deras betydelse i naturliga och brukade ekosystem. Institutionen erbjuder en stimulerande forskningsmiljö och ett modernt och välutrustat molekylärt och biokemiskt laboratorium. Tjänsten är placerad i forskningsgruppen Markmikrobiologi, vars forskning är inriktad på att förstå mikroorganismernas roll i kol- och kvävets kretslopp i marken och hur det påverkar processer på ekosystemnivå.

I Sverige har markanvändningen förändrats dramatiskt och har lett till en förlust av biologisk mångfald i det öppna landskapet över lång tid. Utvecklingen är kopplad till en minskning av äldre semi-naturlig gräsmark och till en allmän intensifiering av odlingssystemen. Gräsmarker med lång kontinuitet är hotspots för biologisk mångfald ovan jord, men det är okänt om den biologiska mångfalden i marken uppvisar samma mönster och har samma bevarandebehov som växter. Vidare är det okänt hur olika förvaltningsåtgärder påverkar markens kol- och näringsdynamik, vilket hindrar vår förmåga att sätta förvaltningsmål som säkerställer ekosystemtjänster kopplade till mångfalden i marken. Vi rekryterar nu en person för ett studie av 31 gamla gräsmarker och intilliggande åkermark med syftet att analysera sambanden mellan samhällena av marksvampar och andra faktorer, såsom brukningshistorik, växternas och daggmaskarnas mångfald och markens kol- och näringsdynamik.

Arbetsuppgifter:

Arbetet kommer att bestå av insamling och hantering av markprov från 31 äldre gräsmarker och intilliggande åkermark i närheten av Uppsala. Kandidaten kommer att analysera totala svamp- och arbuskulär mykorrhizasvamp-samhällena i markproverna baserat på sekvensering av molekylära markörer kombinerat med bioinformatiska analyser. Svamp- och bakteriebiomassa, samt funktionella gener involverade i omvandlingar av kväveföreningar, kommer att analyseras med kvantitativ PCR. Data kommer analyseras med multivariat statistik tillsammans med data rörande brukningshistorik, landskapskaraktärer och växternas och daggmaskarnas mångfald insamlat av andra i projektgruppen. Arbetet omfatter metodutveckling för sekvensering och kvantifiering av arbuskulära mykorrhizasvampar. Du förväntas delta i att utveckla projektet och planera studierna, självständigt koordinera det praktiska arbetet, analysera insamlade data, samt skriva vetenskapliga publikationer i samarbete med forskargruppen.

Kvalifikationer:

Sökande ska ha doktorsexamen med inriktning mot ekologi, biologi eller liknande. Den sökande ska ha dokumenterade kunskaper av och erfarenhet inom mikrobiell ekologi, ekosystemekologi eller naturvårdsbiologi. God kunskap och tidigare erfarenheter att arbeta med forskning kring mykologi, markprocesser, mass-sekvensering, mikrobiell samhällsanalys, molekylär metodutveckling och biostatistik är meriterande. Arbetsspråket är engelska och utmärkta färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation på engelska är ett krav. Viktigt är också personliga egenskaper, såsom att ha god förmåga att samarbeta, vara flexibel och utåtriktad, bidra positivt till forskargruppens utveckling samt ha god förmåga till självständigt arbete.

Placering:

Uppsala

Anställningsform:

Tidsbegränsad anställning 15 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2021-04-21.

Särskilda handlingar som ska bifogas ansökan: CV inklusive publikationslista, en beskrivning av tidigare forskning (max två sidor), av nuvarande forskningsintresse samt forskningen som du skulle vilja utföra inom tjänsten (max en sida), namn och adress till åtminstone två referenspersoner som är bekanta med dina kvalifikationer och ditt tidigare vetenskapliga arbete. Vi kan be dig skicka din doktorsavhandling i senare skede.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Näringsforskare

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat