arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i markvetenskap

 • Yrkesroll

  Geokemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 november

 • Sök jobbet senast

  3 januari

Om jobbet

Institutionen för mark och miljö
En tidsbegränsad anställning som forskare ledigförklaras vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap, institutionen för mark och miljö, Uppsala. Institutionen är inrymd i Mark-Vatten-Miljöcentrum och bedriver forskning, miljöanalys och utbildning för en hållbar markanvändning.

Arbetsuppgifter:

Bedriva forskning i markvetenskap, med fokus på modellering av skogsbränsleuttagets påverkan på markens och det avrinnande vattnets närings- och surhetstillstånd. I arbetet används den dynamiska modellen HD-MINTEQ för att uppskatta hur olika alternativ för avverkning och användning av hyggesrester för energiändamål på lång sikt påverkar markens pH-värde och tillgång på kväve och andra näringsämnen som t.ex. kalcium, magnesium och kalium. I den inledande fasen av arbetet sammanställs data från olika långliggande försök i en form lämplig för modelleringen. Resultaten från arbetet publiceras internationellt och presenteras i samband med konferenser och möten där den fortsatta strategin för skogsbränsleuttag diskuteras. Arbetet finansieras genom ett projekt beviljat genom Energimyndigheten och innebär samarbete med flera andra forskare.

Kvalifikationer:

Vi söker dig som har doktorsexamen i markvetenskap, geovetenskap, miljöanalys eller motsvarande, helst med inriktning mot biogeokemi i systemet mark-växt. Vidare ska du ha erfarenhet av fält- och laboratoriearbete. Erfarenhet av matematiska modeller för bedömning av markens surhetstillstånd är meriterande. En post doc-vistelse eller motsvarande vid annat universitet än där doktorsexamen erhölls, erfarenhet av forskning utanför akademin samt god publiceringstakt, är ytterligare meriter. Goda kunskaper i engelska i tal och i skrift är ett krav. Utöver ovannämnda kunskaper och erfarenheter är dina personliga egenskaper viktiga, såsom möjligheten att arbeta i team och förmågan att arbeta självständigt.

Placering:

Uppsala

Anställnigsform:

Tidsbegränsad anställning 12 månader med ev. möjlighet till förlängning.

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2020-01-03. Det är önskvärt att ansökan är skriven på engelska och den ska innehålla 1) CV inkl publikationslista, 2) Bevis på doktorsexamen, 3) Beskrivning av forskningserfarenhet. Namn på minst två referenspersoner ska anges.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.