arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i kärnfysik

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 januari

 • Sök jobbet senast

  30 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Fysiska institutionen är en av Lunds universitets största institutioner med cirka 350 anställda. Vid institutionen finns sju forskningsavdelningar och ett antal större centrumbildningar. Forskningen vid institutionen täcker ett brett spektrum av modern fysik.
www.fysik.lu.se

Avdelningen för kärnfysik är involverad i såväl tillämpad forskning som grundforskning.

Avdelningen för kärnfysik har ett långtgående samarbete med medicinsk strålningsfysik, Malmö, inom flera forskningsfält.

Inom några få år kommer världens mest kraftfulla spallationskälla, European Spallation Source (ESS), att tas i drift i Lund. Avdelningen för kärnfysik (KF) och medicinsk strålningsfysik, Malmö (MSM), genomför för tillfället ett projekt med titeln ”Regionspecifik utvärdering av radioekologin vid drift-/olycksutsläpp vid ESS”. Projektet finansieras av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM).

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av att, i samarbete med forskare på KF och MSM: 1) granska och sammanställa de radioekologiska modeller som används idag för ämnen av relevans för utsläpp vid såväl normal drift som vid ett olycksscenario, med särskilt fokus på jordartsmetaller som gadolinium, hafnium och samarium. Två aspekter kommer att utvärderas: i) identifiering av kunskapsgap; ii) bestämning av till vilken grad existerande modeller kan appliceras på de regionspecifika tillstånden runt ESS-anläggningen och i staden Lund. 2) Assistera forskare vid KF och MSM i utvecklingen av mättekniker för ESS-specifika radionuklider. 3) Delta i pågående ”nollpunktsmätningar” rund nya kärntekniska anläggningar.

Behörighet

Sökanden måste inneha en doktorsexamen i fysik och ha postdoktoral erfarenhet. Erfarenhet från arbete med prediktion av radionuklidinventariet i spallationskällor är ett krav. Erfarenhet av modellering med koden FLUKA är ett krav. Erfarenhet av fältarbete inom omgivningsradiologi är ett krav. God kunskap i engelska är ett krav, i tal såväl som i skrift. 

Bedömningsgrund

Djupgående kunskap om joniserande strålning är ett krav. Erfarenhet av arbete med simulering av kärnreaktioner är ett krav, liksom fältarbete inom omgivningsradiologi. Erfarenhet av att arbeta effektivt i ett forskarlag är också en förutsättning. Förmåga att på ett oberoende sätt följa tidsplaner och att leverera enligt dessa är högt önskade kvalifikationer.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskarassistent

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2020-04-03 Visstidsanställning till 2020-07-02