arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i intravitalmikroskopi

 • Yrkesroll

  Molekylärbiolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 juni

 • Sök jobbet senast

  9 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut. Sista ansökningsdag: 2020-08-09.

Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, intergrativbiologi och infektions- och immunbiologi. Forskningsmiljön präglas av en modern och avancerad metodik och har en stark internationell profil.

MBW är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockhoms universitet med drygt 30 forskningsgrupper och ca 200 anställda, varav 65 är doktorander. Läs mer om MBW på www.su.se/mbw.

Projektbeskrivning

Anställningen utlyses för verksamhet i den Intravital Imaging Facility vid Stockholms Universitet (IVMSU) under ledning av föreståndaren Christiane Peuckert och därtill tätt förknippad med forskningsgruppen Cellbiologi av näringsämnesinducerad genexpression under ledning av professor Per O. Ljungdahl. Syftet med arbetet inom IVMSU (60 %) är att utveckla metoder för intravital imaging, utbilda forskare i intravital imaging och hjälpa till med löppande underhåll av facilitetet.

Syftet med forskningsprojektet som genomförs i samarbete med Ljungdahl-gruppen (40 %) är att upprätta intravitala imagingmetoder för att undersöka patobiologin hos humanpatogena jästsvampen Candida albicans med hjälp av gnagarmodeller.

Arbetsuppgifter

Forskaren förväntas uppnå hög teoretisk och praktiskt kompetens med ett brett spektrum av tekniker som krävs för att fullt och framgångsrikt utnyttja multifoton intravital mikroskopi. I samarbete med Ljungdahl-gruppen kommer forskaren att använda in vivo-imagingmetoder för att visualisera den patobiologiska utvecklingen av Candida albicans-infektioner under koloniseringen av specifika organ.

Parallellt kommer forskaren att delta i att tillhandahålla tekniskt stöd för användare av IVMSU, den senare inklusive användarutbildning, metodutveckling för att möjliggöra imaging i olika forskningsprojekt som sträcker sig från celler till gnagarmodeller och delta i dagliga aktivitet som krävs för att säkerställa IVMSU som en välfungerande infrastruktur.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet och relevant forskningserfarenhet. Forskaren som utses för denna tjänst måste ha en svensk doktorsexamen (eller motsvarande examen från ett annat land) inom biovetenskap eller biomedicin. Omfattande erfarenhet av att arbeta med djurmodeller, specifikt med gnagare, och dokumentation av genomförda kurser i etisk hantering av forskningsdjur är ett krav.

Du som söker ska ha goda kunskaper om ljus mikroskopi. Förmågan att effektivt samarbeta med medlemmarna i forskarteamet blir avgörande. Utmärkta engelska språkkunskaper, både skriftliga och talade, är ett krav.

Du som söker bör ha en stark bakgrund inom experimentell biologi och dokumenterad erfarenhet av att arbeta med forskningsdjur och relaterade färdigheter som djup kunskap om gnagarnas anatomi. Under anställningens gång ska forskaren kunna utveckla nödvändiga teoretiska och praktiska färdigheter som krävs för intravital imaging, inklusive kirurgiska tekniker och anestesi. Kandidater med relevant expertis, inklusive molekylär mikrobiologi, infektionsbiologi eller patogen-värdinteraktioner och tidigare erfarenhet av två-fotonmikroskopi, kommer att prioriteras. Bra svenska språkkunskaper är en fördel.

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper. Vi letar efter en ambitiös och resultatinriktad individ som kan arbeta som en produktiv medlem i ett kompetent team i en tvärvetenskaplig miljö.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och är tidsbegränsad till ett år, med möjlighet till förlängning. Tillträde 2020-09-15 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Se fullständig annons. 

Fackliga företrädare

Se fullständig annons.

Ansökan

Se fullständig annons. 

OBS! Fullständig annons hittar du här på Stockholms Universitets webbplats. 

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Molekylärbiolog

Lön

Enligt överenskommelse.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat