arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i internationell krishantering (tidsbegränsad anställning)

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskoleadjunkt

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 juli

 • Sök jobbet senast

  24 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer. Sista ansökningsdag: 2020-08-24.

Institutionen bedriver utbildning och forskning inom två distinkta men nära samverkande discipliner: ekonomisk historia och internationella relationer. Det avspeglas i en ambition att studera grundläggande samhälleliga processer i ett längre perspektiv. Det kan gälla det internationella systemets formering och utveckling, europeisk integration, makt och resursfördelning på olika nivåer, globalt, lokalt och även inom familjen.

Projektbeskrivning

Forskaranställningen är inom ramen för EU-projektet BuildERS (Building European Communities' Resilience and Social Capital) som finansieras av Horizon 2020, EU:s finansieringsverktyg för forskning och innovation. Projektet syftar till att förena lokala och internationella nivåer av styrning för att uppnå bättre resiliens inför hotet om allt mer komplexa katastrofer. Det kommer att undersöka vilka nuvarande nationella policier i Europa som är inriktade mot resiliens för Europeiska medborgare (speciellt de mest utsatta), vilka gap som finns i nationell, europeisk och internationell policy samt hur social media och socialt kapital samspelar för att skapa resiliens, se https://buildersproject.eu/.

Arbetsuppgifter

Forskaren kommer att ansvara för följande inom projektet:
 • att assistera vid ansvaret för projektets partnerskap, däribland att delta i konsortium-möten (virtuella och fysiska), granska och kommentera andra partners resultat samt att utföra övriga generella arbetsuppgifter kopplade till projektet (sociala medier, blogga etc.)
 • att assistera vid en serie fallstudier om nationell katastrofplanering, inklusive krishanteringsstrukturer, definitioner och tillvägagångssätt för sårbarhet, indikatorer för riskuppfattning och medvetenhet om socialt kapital hos offentliga och privata aktörer
 • att leda arbetet med Stockholms universitets huvudsakliga roll i BuildERS: att extrahera de politiska rekommendationerna av projektets leveranser, riktade till lokal, nationell och supranationell nivå
 • att representera projektet vid Bryssel-baserade evenemang
 • att samarbeta med andra EU Horizon 2020-projekt utifrån ett likande tema som BuildERS.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Sökanden ska möta följande kvalifikationer:
 • slutförd eller nästintill slutförd doktorsexamen i ett för projektet relevant ämne (inklusive internationella relationer, statsvetenskap, offentlig förvaltning, global styrning, internationell säkerhet, etc.)
 • forskningserfarenhet inom områden relaterade till BuildERS-temat: socialt kapital, motståndskraft, katastrofhantering, klimatsäkerhet, krishantering, riskhantering, eller global/regional styrning
 • erfarenhet av att arbeta i forskningssamarbeten generellt, och forskningsprojekt specifikt
 • att behärska engelska flytande i såväl tal som skrift, speciellt kopplat till formellt beslutsfattande och kommunikation gentemot en akademisk målgrupp
 • dokumenterade forskningserfarenheter, inklusive insamling av data, summering av data, analys samt sammanfattande av resultat.
I rekryteringsprocessen kommer särskild vikt att fästas vid forskningserfarenhet, forskningsfärdigheter och skriftlig expertis. Utöver det kommer vikt även att fästas vid förmåga att kommunicera och samarbeta.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. 

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid under 12 månader. Tillträde 2020-09-14 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Mark Rhinard, tfn 08-16 81 08, mark.rhinard@ekohist.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskoleadjunkt

Lön

Enligt överenskommelse

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat