arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i hälsovetenskap

 • Ort

  Kalmar

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 januari

 • Sök jobbet senast

  25 februari

Om jobbet

Välkommen till Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Välkommen till Institutionen för hälso- och vårdvetenskap vid Linnéuniversitetet. En plats för kunskap, idéer och utveckling. För växtkraft och framtidstro. I Småland, i världen.

Institutionen för hälso- och vårdvetenskap söker en engagerad och kreativ forskare inom hälsovetenskap. Vid Institutionen för hälso- och vårdvetenskap bedrivs forskning och undervisning inom hälso- och vårdvetenskap. Institutionen har drygt 100 medarbetare med lika stor verksamhet förlagd till vartdera campus i Kalmar och Växjö.

Varaktighet: Tidsbegränsad 2 år

Omfattning: 100 %

Placeringsort: Kalmar


Tillträde: Snarast

Arbetsbeskrivning

Du kommer bedriva finansierad forskning i det banbrytande innovativa EU Horizon 2020 projektet Psykosocialt stöd för att främja psykisk hälsa och välbefinnande bland ungdomar i Europa ME-WE (https://lnu.se/forskning/sok-forskning/forskningsprojekt/projekt-psykosocialt-stod-for-att-framja-psykisk-halsa-och-valbefinnande-me-we/).

Arbetet består av att medverka i att planera, genomföra, utvärdera och dokumentera den svenska grenen av fältstudien i samverkan med ME-WE teamet i Sverige och de europeiska parterna. Det innebär bland annat att:
 • samverka med unga omsorgsgivare, personal från utbildnings- socialtjänst- och hälso- och sjukvårdsverksamheter samt företrädare för idéburna organisationer
 • genomföra datainsamling av kvantitativa och kvalitativa data före, under och efter fältstudien och analysera data
 • dokumentera resultaten i rapporter och vetenskapliga tidskrifter och presentera projektet och resultaten på regionala, nationella och internationella konferenser

Behörighetskrav

En person uppfyller behörighetskraven som forskare om han eller hon har en slutförd doktorsexamen inom hälsovetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Anställningen kräver utmärkta kunskaper i svenska och engelska.

Bedömningsgrunder

Formella förmågor som visats genom framgångsrik forskning inom något av fälten; vård, familjevård, familjestöd, barnpsykologi, användning av IKT eller motsvarande är meriterande. Liksom dokumenterad erfarenhet av internationella forskningsprojekt och kvantitativ och kvalitativ forskning inom det beskrivna området. Meriterande är förmågan att självständigt bedriva forskning samt att erhålla externa forskningsmedel.

Ett genuint intresse och engagemang i barnperspektiv, barnrättsfrågor och familjeperspektiv är meriterande. Eftersom forskningen avser barn och ungdomar är förmågan att kunna möta dessa med empati, förståelse och engagemang av stor betydelse.

Då arbetet sker i en internationell forskargrupp och i samverkan med olika organisationer förutsätts den sökande ha bra samarbets- och kommunikationsförmåga, flexibilitet och ett stort ansvarstagande. Vidare ser vi att du är målinriktad, flexibel och kreativ. Meriterande är också att den sökande har erfarenhet av undervisning, kursutveckling och kursplanearbete inom hälsovetenskap och/eller inom annan likvärdig utbildning. Meriterande är även erfarenhet av undervisning på distans samt via webbaserade lärplattformar.

Vid denna anställning kommer de sökande väljas, som genom en kvalitativ helhetsbedömning av kompetens och skicklighet, bedöms ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en framgångsrik utveckling av verksamheten.

Välkommen med din ansökan senast den 2 februari 2019!

Kontaktpersoner

Professor Elizabeth Hanson, elizabeth.hanson@lnu, 070-630 23 21
Biträdande prefekt Liselott Årestedt, liselott.arestedt@lnu.se, 0480-44 60 73
HR-partner Åse Holmgren, ase.holmgren@lnu.se, 0470-70 82 12

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.

Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Din ansökan ska utformas enligt Mall för ansökan som du hittar i Kompletterande riktlinjer -
Anställningsordning under rubriken "viktiga dokument" längst ned under annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Övriga handlingar, t ex olika typer av vetenskapliga arbeten, ska skickas in digitalt tillsammans med ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.