arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i grekiska eller bysantinologi

 • Yrkesroll

  Språkforskare

 • Anställning

  Heltid, 3 - 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 mars

 • Sök jobbet senast

  15 april

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för lingvistik och filologi bedriver forskning och utbildning i ett antal olika språk och språkrelaterade ämnen och utgör en internationell miljö.

Institutionens verksamhet täcker många av de klassiska och samtida språken och kulturerna i stora områden av Europa, Asien och Afrika, samt datorlingvistik och lingvistik. Utbildning erbjuds på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Projektbeskrivning: Forskaren ska vara verksam inom gruppen ”Värden och känslor i antika texter” under ledning av Eric Cullhed. Verksamhetsområdet inbegriper men är inte begränsat till projekt inom följande forskningsfält:

- Begreppshistoria. Historisk forskning med utgångspunkt i enskilda termer, begrepp och kategorier för känslor eller värden i antika texter.
- Språkvetenskap. Analys och beskrivning av resurser för värdering och uttryck av känslor på samtliga språkliga nivåer i antika språk.
- Retorik, poetik och narratologi. Hur och varför värden och känslor skildras, kommer till uttryck eller framkallas i antika texter.
- Antik värde- eller känsloteori. Rekonstruktion, exeges, värdering och kontextualisering av antika teorier om värde och/eller emotioner (eller specifika värden och/eller emotioner)

Arbetsuppgifter: Vi söker en kollega med förmåga att utveckla och kommunicera idéer över disciplingränser. Forskarens uppgift inom gruppen är att bedriva forskning, delta i gruppens seminarieverksamhet samt samarbeta kring en ansökan om forskningsmedel.

Kvalifikationskrav:


- Doktorsexamen inom ett relevant område, såsom en filologisk disciplin (t.ex. grekiska, bysantinologi, latin, indologi, sinologi, jämförande indoeuropeisk språkforskning), lingvistik, filosofi, litteraturvetenskap, idéhistoria eller historia.
- Styrkta kunskaper i antik grekiska (minst 60 hp eller motsvarande)

Meriterande i övrigt: Goda och breda språkkunskaper, särskilt i äldre språk, är meriterande, liksom erfarenhet av tvärvetenskapligt forskningssamarbete.

Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska och ska innehålla:

- Ett brev där den sökande kort beskriver sina forskningsintressen och motivation till att vara verksam inom forskargruppen (1–2 sidor).
- CV som ska innehålla all relevant information rörande kompetens och erfarenheter samt en fullständig publikationslista.
- Examensbevis.
- Kontaktuppgifter till två referenspersoner som vi kan kontakta vid behov.

Lön: Individuell lönesättning tillämpas.

Tillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelse.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning på 6 månader.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Docent Eric Cullhed (Eric.Cullhed@lingfil.uu.se)

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2021, UFV-PA 2021/987.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2021-08-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till 2022-01-31