arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i GENPARENT-projektet

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

vid Institutet för social forskning. Sista ansökningsdag: 2021-05-31.

Institutet för social forskning (SOFI, www.sofi.su.se) ingår i den Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Institutet har ca 100 anställda som bedriver forskning inom områdena socialpolitik, välfärd, ojämlikhet och arbetsmarknad. SOFI:s forskare deltar också i undervisning främst i nationalekonomi och sociologi.

Projektbeskrivning

Anställningen som forskare är kopplad till den socialpolitiska forskning som bedrivs vid SOFI (www.sofi.su.se/forskning/tre-forskningsavdelningar/socpol) inom ramen för projektet GENPARENT; Revealing Sources of Gendered Parenthood: A multi-method comparative study of the transition to parenthood in same-sex and opposite-sex couples (www.sofi.su.se/genparent), finansierat av Europeiska forskningsrådet (ERC). I fokus är föräldraskap och arbetsfördelning i samkönade och olikkönade par i de nordiska länderna, Nederländerna och USA. Baserat på analyser av populationsregister syftar projektet till att öka kunskapen om föräldraskapsblivande och arbetsmarknadsrelaterade konsekvenser för par.

Arbetsuppgifter

Forskaren förväntas ha en egen forskningsplan och även samarbeta med andra projektmedlemmar, samt bidra till att utveckla kvantitativ forskning med fokus på samkönade par. Forskaren kommer att arbeta med populationsregisterdata för de Nordiska länderna. Hen förväntas producera högkvalitativ forskning och publicera resultaten i internationella, vetenskapliga tidskrifter.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Stor vikt läggs vid doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen i ett samhällsvetenskapligt ämne.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt läggas vid den sökandes tidigare forskning och  meriter, kvalitet och genomförbarhet av den sökandes forskningsplan samt i vilken utsträckning den bidrar till att stärka GENPARENT projektets övergripande mål med hjälp av storskalig survey- och registerbaserad, kvantitativ forskning.

Den sökande måste ha mycket god förståelse för och kommunikationsförmåga på engelska, samt god förståelse för något av de nordiska språken då arbetsuppgifterna inkluderar analyser av nordiska registerdata såväl som policydokument. Erfarenhet av att arbeta med populationsregister och kunskap om tillvägagångssätt för att identifiera och analysera olika familjekonstellationer i dessa data är en fördel.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller under ett år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde 2021-10-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare upplysningar om anställningen lämnas av projektkoordinatorn, Professor Marie Evertsson, marie.evertsson@sofi.su.se, tfn 08-16 26 98.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Forskare, samhällsvetenskap

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat