arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i funktionell ekologi

 • Yrkesroll

  Ekolog

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 november

 • Sök jobbet senast

  30 november

Om jobbet

Institutionen för vatten och miljö
Institutionen för vatten och miljö (www.slu.se/vatten-miljo) är ett kompetenscentrum för tillämpad miljöforskning med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i svenska sjöar och vattendrag med avseende på vattenkemi, miljöförorening och akvatisk biota. Forskningen vid institutionen fokuserar på geokemiska och hydrologiska processer, akvatisk ekologi och biodiversitet, samt akvatisk ekotoxikologi och miljökemi. Institutionen har drygt 130 anställda varav ca hälften utgörs av forskare/doktorander och den andra hälften av teknisk och administrativ personal. Vi ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Den breda kompetensen bland de 300 personerna i klustret i kombination med en välutrustad infrastruktur skapar en unik plattform för forskning av hög kvalitet samt miljöövervakning och utvärdering.
Praktiska tillvägagångssätt för bedömning och kartläggning av ekosystemtjänster (ES), som är ett krav för alla EU:s medlemsländer, har utvecklats för terrestra livsmiljöer men är fortfarande i sin linda för sötvatten. Detta hindrar policyn och förvaltningen av de många ES som fås av rinnande vatten, inkluderande viktiga tillgångar (t.ex. dricksvatten, fisk) och reglerande tjänster (t.ex. vattenrening, lagring av näringsämnen). För utveckla ett ramverk för kartläggning av försörjning och reglering av ES i vattendrag krävs en ökad förståelse för hur biologisk mångfald, ekosystemens funktion och ES hänger ihop. De funktionella egenskaperna hos arter - fenotypiska egenskaper som reglerar organismernas inverkan på ekosystemens funktion - ger en användbar koppling mellan variation i artsammansättning från miljöövervakning och resultat för ES.
Projektet finansieras av FORMAS och erbjuder en multidisciplinär ansats för att ta itu med ES-kartläggning i vattendrag.

Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba inom SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/

Arbetsuppgifter:

Vi söker en forskare som ska arbeta med utveckling och tillämpning av metoder för modellering av ekosystemtjänster i vattendrag på nationell skala baserat på nationella miljöövervakningsdata. De utvecklade modellerna kommer att kopplas till framtida globala förändringsscenarier med syfte att kartlägga var i landet ekosystemtjänsterna är i fara. I arbetsuppgifterna ingår även interaktion med berörda intressenter, dataanalys, bearbetning av stora datamängder, statistiska analyser och vetenskaplig publicering. I projektet ingår att spendera totalt 2,5 år av projekttiden vid det franska institutet för jordbruk, livsmedel och miljö (INRAE).

Kvalifikationer:

Sökande ska ha en doktorsexamen i miljövetenskap eller akvatisk ekologi eller motsvarande. Specialisering mot funktionell strömekologi, goda kunskaper i statistisk analys och programmering, samt erfarenhet av att hantera stora övervakningsdataset krävs. Publicerade arbeten om olika bäckorganismgrupper, bedömning av sötvattensekosystemtjänster och färdigheter i att kommunicera med intressenter är värdefulla meriter. Tonvikten läggs också på personliga egenskaper som kommunikationsförmåga, social förmåga, analytisk- och problemlösningsförmåga, samt förmågan att arbeta självständigt. Goda kunskaper i engelska (både i tal och skrift) är ett krav, medan kunskaper i franska är meriterande.

Placering:

Uppsala, Sverige och Lyon, Frankrike

Anställningsform:

Tillsvidareanställning

Omfattning:

100%

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast den 2022-11-30.

Ansökan ska vara skriven på engelska. Följande dokument ska inkluderas: (1) CV inklusive publikationslista, (2) doktorsexamen, (3) en beskrivning av tidigare forskning, andra aktiviteter av relevans för tjänsten och en beskrivning av specifika forskningsintressen (högst tre sidor) ), och (4) namn och adresser på minst en person som kan ge referenser till kandidaten.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Ekolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat