arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i experimentell molekyl- och klusterfysik

 • Yrkesroll

  Atomfysiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 maj

 • Sök jobbet senast

  1 juni

Om jobbet

vid Fysikum. Sista ansökningsdag: 2020-06-01.

Fysikum är en av de större institutionerna inom naturvetenskapliga fakulteten med bred grundforskningsverksamhet, såväl experimentell som teoretisk. Institutionen har cirka 250 anställda varav 95 doktorander och den bär en internationell prägel. Fysikum är en del av AlbaNova universitetscentrum som är ett starkt forskningscentrum, och som förutom Fysikum bland annat rymmer institutionen för astronomi, fysikinstitutionerna vid KTH samt det nordiska institutet för teoretisk fysik, Nordita.

DESIREE-anläggningen vid Fysikum är världsunik då den möjliggör studier av växelverkan mellan två strålar av positiva och negativa joner vid mycket låga relativa hastigheter. Detta sker i en kall (10 K) miljö vilket betyder att jonstrålarna kan lagras på långa tidsskalor (upp till timmar) så att jonerna kan kylas ned till sina lägsta kvanttillstånd spontant eller genom lasermanipulering innan de växelverkar.

Projektbeskrivning

Fysikum utlyser en forskaranställning inom ramen för forskningsprojektet “Probing charge- and mass-transfer reactions on the atomic level”. Forskningen innefattar experiment vid DESIREE-anläggningen i kombination med de mest avancerade teori- och beräkningsverktygen för att bygga upp en grundläggande förståelse för laddnings-, energi och massöverföringsprocesser i reaktioner mellan två joner med motsatt laddning samt hur molekyler och kluster absorberar elektromagnetisk strålning och olika processer där de kyls ner.

De experimentella och teoretiska resultaten kommer att användas i modeller för stjärn- och planetatmosfärer, det interstellära mediet och chockvågor. Syftet är att förbättra bestämningar av den kemiska sammansättningen av Vintergatans stjärnor, samt att öka kunskapen om den kemiska utvecklingen i stjärn- och planetatmosfärer och hur små och stora molekyler skapas och processas i rymden.

Arbetsuppgifter

Arbetet innebär forskning på komplexa molekylära system som exempelvis små kol- och kolvätekedjor, polycykliska aromatiska kolväten, fullerener och kluster av dessa molekyler som består av hundratals atomer. Forskaren kommer bära huvudansvaret för utveckling och konstruktion av en jonkälla för produktion av sådana kalla joner (0.37 K) inuti nanodroppar av helium för att sedan använda denna jonkälla för att utföra experimentella studier vid DESIREE-anläggningen inom ramen för projektet.

Arbetsuppgifterna inkluderar även handledning av doktorander och postdoktorer i experimentellt arbete samt i analys av experimentella resultat och i skrivandet av vetenskapliga artiklar.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Kvalificerade sökanden har en doktorsexamen i fysik eller kemisk fysik. Vi söker en självmotiverad kandidat som behärskar engelska flytande i tal och skrift. Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid erfarenhet av experimentella studier med jonstrålar, lagringsringar eller fällor, och i synnerhet kalla joner inuti nanodroppar av helium. Programmeringsvana med erfarenhet av modellering och beräkningsmetoder är meriterande.

Erfarenhet från postdoktoral forskning anses meriterande. Vi uppmuntrar sökanden som befinner sig i början av sin karriär inom forskning. 

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning. Tillträde 2020-07-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Henning Schmidt, tfn 08 5537 8643, henning.schmidt@fysik.su.se eller professor Henning Zettergren, tfn 08 5537 8634, henning.zettergren@fysik.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen finner du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb, under "Lediga jobb". 

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Atomfysiker

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat