arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i epidemiologi med inriktning mot stress och kognitiv dysfunktion

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Forskare, samhällsvetenskap

 • Anställning

  Deltid, 11 dagar - 3 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 november

 • Sök jobbet senast

  2 januari

Om jobbet

vid Stressforskningsinstitutet. Sista ansökningsdag: 2019-01-02.

Stressforskningsinstitutet är ett nationellt forskningscentrum inom området stress, sömn och hälsa vid Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms universitet. Institutets verksamhet är organiserad i tre olika forskningsenheter, ett forskningslaboratorium och ett kansli. Stressforskningsinstitutet har ca 35 anställda och är beläget vid Brunnsviken i Frescati.

Anställningen är placerad inom enheten för epidemiologi. Inom enheten bedrivs forskning om sambanden mellan olika riska faktorer och ohälsa, speciellt fokuserar vi på arbetsrelaterad stress i relation till fysisk och psykisk ohälsa.

Projektbeskrivning

Kognitiv dysfunktionalitet, såsom kognitiv nedsättning och demens, har allvarlig negativ påverkan på hälsa och funktion i livets senare del. Långvarig psykosocial stress misstänks vara en starkt bidragande orsak, då det kan aktivera HPA-axeln (Stressaxeln) och sänka parasympatisk aktivitet i kroppen, vilket i sin tur kan skada neuroner och förvärra kognitiva nedsättningar. Tidigare forskning har visat ett samband mellan höga nivåer av arbetsrelaterad stress och ökad risk för kognitiva nedsättningar under medelåldern och för demens i livets senare del. Alla som utsätts för höga nivåer av psykosocial stress utvecklar dock inte kognitiva funktionsstörningar. Syftet med projektet är att identifiera när under arbetslivskarriären stresseffekterna på kognitiv dysfunktion riskerar att bli kraftigast och hur lång tids exponering som medför risk.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna kommer huvudsakligen vara att bidra till att skriva vetenskapliga manuskript för publicering i väletablerade internationella tidskrifter inom projektet.  Den anställde förväntas samarbeta med forskare inom Stressforskningsinstitutet och vid andra universitet i Sverige och andra länder.

Behörighetskrav

Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen, eller ha en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ett för projektet relevant forskningsområde.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet visad genom självständig forskning och vetenskaplig publicering inom kognitiv neurovetenskap med speciell inriktning på kognitiv nedsättning. Vikt kommer också att läggas vid förmåga att kommunicera och samarbeta samt vid internationella nätverk inom relevanta forskningsområden.

Anställningsvillkor

Anställningen avser timanställning (ca fyra timmar/vecka) under två år. Tillträde 2019-02-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Hui-Xin Wang, tfn 08-553 789 18, huixin.wang@su.se alternativt professor Torbjörn Åkerstedt, tfn 073-707 89 28.

Upplysningar om anställningsvillkor lämnas av administrativa chefen Carina Johansson, tfn 08-553 78 941, carina.johansson@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.