arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i elektrokemisk omvandling av vatten till vätgas

 • Yrkesroll

  Kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 oktober

 • Sök jobbet senast

  31 oktober

Om jobbet

vid Institutionen för organisk kemi. Sista ansökningsdag: 2019-10-31.

Vår grupp vid Institutionen för Organisk Kemi ämnar anställa två forskare för ett nystartat projekt som berör utvecklandet av effektiva och robusta vattenoxidationskatalysatorer för inkorperering i celler för elektrokemiskt driven sönderdelning av vatten. Dessa elektrolysceller är tänkta att sedan kopplas till solceller för effektiv, sol-driven produktion av vätgas (H2).

Vid Institutionen för organisk kemi finns ett omfattande forskarutbildningsprogram. Forskningsinriktningarna vid institutionen täcker många områden av experimentell och teoretisk kemi, innefattande metall-katalys, asymetrisk syntes samt flera områden av kioorganisk kemi såsom kolhydratkemi, nukleotidkemi och enzymkemi.

Projektbeskrivning

 • Syntes av vattenoxidationskatalysatorer samt utveckling av nya metoder för deras immobilisering på elektrodmaterial.
 • Handledning av studenter i labbmiljö.
 • Skrivande av vetenskapliga artiklar.

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet inom kvantkemiska beräkningar av katalytiska processer, särskilt enzymatiska reaktioner. Tidigare erfarenheter av vattenoxidation, design av heterogena katalysatorer, eller elektrokemi anses extra meriterande.

Anställningsvillkor

Prof. Björn Åkermark tilldelades nyligen projektbidrag från ”Futura Stiftelsen” tillsammans med Dr. Oscar Verho (SU) och Dr. Markus Kärkäs (KTH), vilket nu ger dem möjlighet att rekrytera två forskare.

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst 18 månader. Tillträde 2020-01-06 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av professor Björn Åkermark, bjorn.akermark@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • personligt brev där du skriver en kort beskrivning av din tidigare forskning och dina erfarenheter av att arbeta i team (max 3 sidor) 
 • kopia av bevis på doktorsexamen eller motsvarande
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.