arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i digital kartering och övervakning av markens egenskaper

 • Yrkesroll

  Geolog

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 juli

 • Sök jobbet senast

  19 augusti

Om jobbet

vid Institutionen för naturgeografi. Sista ansökningsdag: 2022-08-19.

Institutionen för naturgeografi är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten, med ca 110 anställda och ca 1 000 studenter per läsår. Undervisningen är inriktad mot geografi, geovetenskap, biogeovetenskap samt miljövård. Våra fyra forskningsenheter är: Geomorfologi och glaciologi, Hydrologi, permafrost och miljösystem, Klimatvetenskap och kvartärgeologi, samt Landskap, miljö och geomatik. Vi erbjuder en stimulerande och vänlig miljö i en mångsidig och internationell institution med forskning och utbildning på en mycket hög nivå.

Projektbeskrivning

Institution for naturgeografi vid Stockholms universitet söker en forskare för en halvtidsanställning (50 %). Anställningen utlyses inom EU Horizon Europe projektet AI4SoilHealth och finansiering finns för fyra år.

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar att utveckla samt utvärdera in situ metoder för att mäta och övervaka markens egenskaper i jordbruksmarker, gräsmarker och våtmarker. Detta innefattar provtagning samt spektrala mätningar av jord i fält och laboratorium; samordning av andra in situ mätningar inklusive eDNA och makrofauna; integrering av in situ data med fjärranalys och andra datakällor, medverkan i utveckling av digitala verktyg och applikationer för jordanalys.

En andra arbetsuppgift är att använda fjärranalys samt annan rumslig data för att kartera och karakterisera jordbruksmark, gräsmarker samt våtmarker. Detta innefattar kartering av odlingssystem samt hydrologisk modellering med hög rumslig upplösning. Kandidaten förväntas arbeta självständigt med eget projektansvar för de ovan nämnda uppgifterna inom ramarna för de övergripande mål som AI4SoilHealth har. 

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

En doktorsgrad inom lämpligt ämne. De viktigaste kriterierna är kompetens samt operativ erfarenhet av spektrala sensorer för analys av jordprover samt hydrologisk modellering och geomatiska analyser. Ytterligare meritering genom tidigare erfarenhet av öppen publicering av skript för analys av stora datamängder, programmeringskunskaper i Python samt erfarenhet av  utveckling av applikationer och koppling till fältmätningar (Progressive Web Apps).

Ansökanden förväntas ha erfarenhet av vetenskaplig kommunikation i tal och skrift, inklusive presentationer på vetenskapliga konferenser samt publicering i granskade vetenskapliga tidskrifter. Mycket goda kunskaper i engelska krävs, kunskaper i andra Europeiska språk är meriterande liksom erfarenhet av att arbeta i mångkulturella internationella projekt.

Anställningsvillkor

Anställningen avser halvtid och gäller tills vidare med sex månaders provanställning. Tillträde 2022-10-01 eller enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt 
Upplysningar om anställningen lämnas av docent Gustaf Hugelius, tfn 08 - 674 78 73, gustaf.hugelius@natgeo.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter
 • dina kontakt- och personuppgifter
 • din högsta examen
 • dina språkkunskaper
 • kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

 • personligt brev
 • CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
 • projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet– varför och hur du vill bedriva projektet – vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
 • kopia av bevis på doktorsexamen
 • eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
 • egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Geolog

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Deltid/ Deltid 50%